Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :075663
   
Ime zdravila : Budiair
Poimenovanje zdravila : Budiair 200 mikrogramov inhalacijska raztopina pod tlakom
Kratko poimenovanje zdravila : Budiair 200 mcg inhal.razt.pod tlakom z Jet nastavkom 200 odm.
   
EAN oznaka :3837000099799 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :inhalacijska raztopina pod tlakom
Količina osnovnih enot za aplikacijo :200 vpih
Pakiranje :škatla s tlačnim vsebnikom z 200 odmerki in sprožilcem-nastavkom za inhaliranje Jet
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Za inhaliranje
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : R03BA02
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R03ZDRAVILA ZA OBSTRUKTIVNE PLJUČNE BOLEZNI
R03BDruga zdravila za obstruktivne pljučne bolezni, za inhaliranje
R03BAGlukokortikoidi
R03BA02budezonid
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : budezonid
 
Zadnja sprememba podatkov :21.08.2014    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :inhalacijska raztopina pod tlakom
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :200 odmerek
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 budezonid
200 µg / 1 odmerek
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 29.11.2019
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 14,12 €
Dogovorjena cena :
NPV : 11,56 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 2,8
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od : 29.11.2019
Velja od : 01.12.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 13.01.2020
Zadnja sprememba podatkov : 02.12.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : 5363-I-601/12 15.03.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16
1010 Wien

Zadnja sprememba podatkov : 21.08.2014

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 40000 mg
Dnevni definirani odmerek : 0,8 mg
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012