Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :149405
   
Ime zdravila : Hyrimoz
Poimenovanje zdravila : Hyrimoz 40 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku
Kratko poimenovanje zdravila : Hyrimoz 40 mg razt.za inj. peresnik 1x
   
EAN oznaka :3837000180343 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :Raztopina za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 peresnik
Pakiranje :škatla z 1 napolnjenim injekcijskim peresnikom
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Subkutana uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika.
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : L04AB04
LZDRAVILA Z DELOVANJEM NA NOVOTVORBE IN IMUNOMODULATORJI
L04ZDRAVILA ZA ZAVIRANJE IMUNSKE ODZIVNOSTI
L04AZdravila za zaviranje imunske odzivnosti
L04ABZaviralci tumorje-nekrotizirajočega faktorja alfa (TNF-alfa)
L04AB04adalimumab
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : adalimumab
 
Zadnja sprememba podatkov :24.08.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Raztopina za injiciranje
Stična ovojnina :napolnjen injekcijski peresnik
Št. enot v stični ovojnini :0,8 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 adalimumab
40 mg / 0,8 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Potrditev podatkov za CP zdravila (modro okence)
Št. in datum dovoljenja : 1024-50/2018-3 03.08.2018 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl

Zadnja sprememba podatkov : 24.08.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :