Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :099279
   
Ime zdravila : TRUSOPT
Poimenovanje zdravila : TRUSOPT 20 mg/ml kapljice za oko, raztopina
Kratko poimenovanje zdravila : TRUSOPT 20 mg/ml kapljice za oko 5 ml
   
EAN oznaka :3837000018431 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :5 ml
Pakiranje :škatla z OCUMETER PLUS kapalno plastenko po 5 ml raztopine
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Okularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :napovedano stalno prenehanje
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EC03
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01ECZaviralci karboanhidraze
S01EC03dorzolamid
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : dorzolamid
 
Zadnja sprememba podatkov :25.01.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 dorzolamid
20 mg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 103-78/2015-3 24.09.2015 Velja do : 24.09.2015
Datum preneh. trženja zdravila : 24.03.2017
Imetnik dovoljenja / potrdila : Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 25.01.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 100 ml
Dnevni definirani odmerek : 0,3 ml
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012