Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :021563
   
Ime zdravila : Aldactone
Poimenovanje zdravila : Aldactone 100 mg trde kapsule
Kratko poimenovanje zdravila : Aldactone 100 mg trde kaps. 20x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapsula, trda
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :20 kapsula
Pakiranje :škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
Zdravilo je prisotno v prometu na debelo
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
 
ATC oznaka : C03DA01
CZDRAVILA ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA
C03DIURETIKI
C03DAntagonisti aldosterona in drugi antikaliuretični diuretiki (varčevalni s kalijem)
C03DAAntagonisti aldosteronskih receptorjev
C03DA01spironolakton
 
Zadnja sprememba podatkov :15.02.2022    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapsula, trda
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :10 kapsula
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 spironolakton
100 mg / 1 kapsula
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 08.12.2023
 
Velja od : 01.01.2024
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 7,97 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : IVDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.07.2024
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 29.06.2024
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 10020-267/2021-6 22.12.2021 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Esteve Pharmaceuticals GmbH
Hohenzollerndamm 150-151
14199 Berlin
Nemčija

Zadnja sprememba podatkov : 15.02.2022

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 2000  mg
Dnevni definirani odmerek : 75  mg  
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012