Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :102229
   
Ime zdravila : LUMIGAN
Poimenovanje zdravila : LUMIGAN 0,1 mg/ml kapljice za oko, raztopina
Kratko poimenovanje zdravila : LUMIGAN 0,1 mg/ml kapljice za oko razt. plastenka 3 ml 1x
   
EAN oznaka :3837000050073 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :3 ml
Pakiranje :škatla z eno plastenko s 3ml raztopine
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Okularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EE03
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EEAnalogi prostaglandina
S01EE03bimatoprost
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : bimatoprost
 
Zadnja sprememba podatkov :03.11.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Stična ovojnina :steklenica
Št. enot v stični ovojnini :3 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 bimatoprost
0,1 mg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 12,98 €
Dogovorjena cena :
NPV : 5,39 €
Tip cene : IVDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 5,11
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 01.07.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 29.06.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : EU/1/02/205/003 23.04.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road, Westport County Mayo
9999 Nerazvrščeno

Zadnja sprememba podatkov : 03.11.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :