Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :143187
   
Ime zdravila : IOPIDINE
Poimenovanje zdravila : IOPIDINE 5 mg/ml (0,5 %) kapljice za oko
Kratko poimenovanje zdravila : IOPIDINE 5 mg/ml (0,5 %) kapljice za oko razt. 5 ml
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :5 ml
Pakiranje :škatla s kapalnim vsebnikom s 5 ml raztopine
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz za posamično zdravljenje - Zdravilo se uporablja na podlagi zahteve lečečega zdravnika in mnenja ogovorne osebe klinike oziroma inštituta na njegovo osebno odgovornost.
Pot uporabe :Način uporabe nedoločen
Način/režim predpisovanja/izdaje : -
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EA03
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EASimpatikomimetiki za zdravljenje glavkoma (zelene mrene)
S01EA03apraklonidin
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : apraklonidin
 
Zadnja sprememba podatkov :27.05.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Stična ovojnina :kapalni vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :0 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 apraklonidinijev klorid
5 mg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Stična ovojnina :kapalni vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :0 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 apraklonidinijev klorid
5 mg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Vloga za vnos/uvoz zdravila brez DzP
Št. in datum dovoljenja : 841-30/2020 06.03.2020 Velja do : 06.03.2021
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : SANOLABOR, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 27.05.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :