Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :145233
   
Ime zdravila : Monopost
Poimenovanje zdravila : Monopost 50 mikrogramov/ml kapljice za oko, raztopina v enoodmernem vsebniku
Kratko poimenovanje zdravila : Monopost 50 mcg/ml kapljice za oko razt.enoodmerni vsebnik 0,2 ml 90x
   
EAN oznaka :3837000139679 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :90 vsebnik
Pakiranje :škatla z 90 enoodmernimi vsebniki pakiranih v 18 vrečic polietilen/Al/kopolimer (18 x 5 vsebnikov z 0,2 ml raztopine)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Okularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EE01
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EEAnalogi prostaglandina
S01EE01latanoprost
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : latanoprost
 
Zadnja sprememba podatkov :30.01.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Stična ovojnina :vrečica
Št. enot v stični ovojnini :5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 latanoprost
50 µg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 24,56 €
Dogovorjena cena :
NPV : 19,4 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 5,65
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 01.01.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 30.12.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Podaljšanje dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 1011-70/2016-9 20.01.2020 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Laboratoires Thea
12, Rue Louis Bleriot
63017 Clemond-Ferrand Cedex 2

Zadnja sprememba podatkov : 30.01.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :