Seznam zdravil z najvišjo priznano vrednostjo - terapevtske skupine zdravil
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Šifra Ime zdravila
LISTA
Regulirana cena
Dogovor. cena
Info. dopla. z DDV *
MZZ z NPV
ZDRAVILA S KOMBINACIJAMI ADRENERGIKOV IN INHALACIJSKIH GLUKOKORTIKOIDOV
 srednji odmerki
 R03AK06 salmeterol in flutikazon
146753
Airflusan Forspiro 50 mcg/250 mcg/odm. prašek za inhal. z inhalatorjem 60 odm.
PC*
20,77€
-
20,77€
-
-
010898
SERETIDE 25 mcg/125 mcg/vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm.
PC*
20,77€
-
20,77€
-
da
008796
SERETIDE DISKUS 50 mcg/250 mcg na odmerek prašek za inhal.60 odm.
PC*
21,95€
-
20,77€
-
-
 R03AK07 formoterol in budezonid
146573
DuoResp Spiromax 160 mcg/4,5 mcg prašek za inhal. z inhalatorjem 120 odm.
PC
25,14€
-
20,77€
1,29€
-
147822
Symbicort 160 mcg/4,5 mcg na vdih inhal.susp.pod tlakom z inhalatorjem 120 odm.
PC
25,37€
-
20,77€
1,29€
-
055786
Symbicort Turbuhaler 160 mcg/4,5 mcg/odm.prašek za inhal.z inhalatorjem 120 odm.
PC
25,37€
-
20,77€
1,29€
-
 R03AK08 formoterol in beklometazon
042161
Foster 100/6 mcg na sprožitev inhal.razt.pod tlakom 180 odm.
PC
37,35€
-
31,15€
1,94€
-
149909
Foster NEXThaler 100 mcg/6 mcg na vdih prašek za inhal. z inhalatorjem 180 odm.
PC
37,35€
-
31,15€
1,94€
-
 R03AK10 vilanterol in flutikazonfuroat
146024
Relvar Ellipta 92 mcg/22 mcg prašek za inhal. z inhalatorjem 30 odm.
PC*
-
-
20,77€
2,45€
-