Seznam zdravil z najvišjo priznano vrednostjo - terapevtske skupine zdravil
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Šifra Ime zdravila
LISTA
Regulirana cena
Dogovor. cena
Info. dopla. z DDV *
MZZ z NPV
ZDRAVILA Z IMATINIBOM
 odmerek 400 mg
 L01XE01 imatinib
080535
GLIVEC 400 mg film.obl.tbl. 30x
PC100*
465,06€
-
462,73€
-
da
147047
Imatinib Accord 400 mg film.obl.tbl. 30x
PC100*
616,72€
-
462,73€
168,62€
-
147531
Imatinib Accord 400 mg film.obl.tbl. 30x
PC100*
616,72€
-
462,73€
168,62€
-
145205
Imatinib Teva 400 mg film.obl.tbl. 30x
PC100*
-
-
462,73€
-
-
159570
Imatinib Teva 400 mg film.obl.tbl. 30x
PC100*
616,72€
-
462,73€
-
-
145416
Meaxin 400 mg film.obl.tbl. 30x
PC100*
616,72€
-
462,73€
-
da