Pregled sprememb podatkov o zdravilu
Osnovni podatki
Režim izdaje
 ŠifraOpis načina/režima predpisovanja/izdajeVelja odVelja do
 RpPredpisovanje in izdaja zdravila je le na recept4.12.2008-
Prisotnost na trgu
 ŠifraSpremenjen podatek prisotnost na trguVelja odVelja do
 2prejet podatek o prihodu na trg1.10.2018-
Previdnostni ukrep
ATC
4.2.2014Spremenjen Slovenski naziv ATC klasifikacije
Star podatek: formoterol in budezonid
Nov podatek: formoterol in beklometazon
4.2.2014Spremenjen Angleški naziv ATC klasifikacije
Star podatek: formoterol and budesonide
Nov podatek: formoterol and beclometasone
4.2.2014Spremenjen Latinski naziv ATC klasifikacije
Star podatek: formoterolum et alia medicamenta ad morbos obstructi pulmonis medendos
Nov podatek: formoterolum et beclometasonum
4.2.2014Spremenjena ATC oznaka
Star podatek: R03AK07
Nov podatek: R03AK08
MZZ
Razvrstitve na bolnišnični seznam zdravil
Razvrstitve na listo ZZZS
 ListaNaziv liste za ZZZSVelja odVelja do
 P70*pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 70 odstotnem deležu, v celoti le skladno s predpisi6.8.201827.9.2018
 PC70*pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 70 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi28.9.201829.11.2018
 PC70*pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 70 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi30.11.201830.1.2019
 PC70*pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 70 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi31.1.201927.3.2019
 PC70*pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 70 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi28.3.201930.5.2019
 PC70*pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 70 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi31.5.201929.7.2019
 PC70*pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 70 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi30.7.201929.9.2019
 PC70*pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 70 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi30.9.201928.11.2019
 PC70*pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 70 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi29.11.201930.1.2020
 PC70*pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 70 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi31.1.202022.6.2020
 PC70*pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 70 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi23.6.2020-
Regulirana cena
 Cena na debeloTip ceneVelja odVelja do
 41,36NDC1.12.2019-
 41,36NDC1.7.201930.11.2019
 41,37NDC18.1.201930.6.2019
 41,37NDC1.5.201817.1.2019
Dogovorjena cena
Živila NPV
NPV
 NPV Velja odVelja do
 32,92 23.6.2020-
 32,92 31.1.202022.6.2020
 32,92 29.11.201930.1.2020
 32,92 30.9.201928.11.2019
 32,92 30.7.201929.9.2019
 32,92 31.5.201929.7.2019
 32,92 28.3.201930.5.2019
 32,92 31.1.201927.3.2019
 32,92 30.11.201830.1.2019
 32,93 28.9.201829.11.2018
Dovoljenje za promet
-Spremenjena vrsta postopka
Star podatek: Nedoločeno
Nov podatek: Sprememba dovoljenja za promet
-Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: 5363-I-2167/11
Nov podatek: 10120-532/2014-3
DDD