Pregled sprememb podatkov o zdravilu
Osnovni podatki
18.1.2019Spremenjeno poimenovanje zdravila
Star podatek: MIOCHOL-E 20 mg prašek in vehikel za raztopino za intraokularno vkapavanje
Nov podatek: MIOCHOL-E 20 mg/2 ml prašek in vehikel za raztopino za intraokularno vkapavanje
18.1.2019Spremenjeno pakiranje zdravila
Star podatek: škatla z 1 vialo s praškom ter 1 ampulo z vehiklom
Nov podatek: škatla z 1 vialo s praškom ter 1 ampulo z 2 ml vehikla
25.1.2018Spremenjeno poimenovanje zdravila
Star podatek: MIOCHOL-E intraokularna raztopina 20 mg
Nov podatek: MIOCHOL-E 20 mg prašek in vehikel za raztopino za intraokularno vkapavanje
29.6.2017Spremenjeno poimenovanje zdravila
Star podatek: MIOCHOL-E intraokularna raztopina
Nov podatek: MIOCHOL-E intraokularna raztopina 20 mg
29.6.2017Spremenjeno pakiranje zdravila
Star podatek: komplet z 1 vialo z 20 mg praška ter 1 ampulo z 2 ml topila in filtrom
Nov podatek: škatla z 1 vialo s praškom ter 1 ampulo z vehiklom
8.6.2016Spremenjena farmacevtska oblika
Star podatek: prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
Nov podatek: Prašek in vehikel za raztopino za intraokularno vkapavanje
17.11.2015Spremenjen podatek aktivno zdravilo (1-je aktivno)
Star podatek: -
Nov podatek: 1
Režim izdaje
 ŠifraOpis načina/režima predpisovanja/izdajeVelja odVelja do
 /Način/režim izdaje ni določen.9.2.2010-
Prisotnost na trgu
Previdnostni ukrep
ATC
MZZ
Razvrstitve na bolnišnični seznam zdravil
Razvrstitve na listo ZZZS
Regulirana cena
Dogovorjena cena
Živila NPV
NPV
Dovoljenje za promet
-Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: 841-166/2018
Nov podatek: 841-141/2019
-Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: 841-39/2018
Nov podatek: 841-166/2018
-Spremenjena vrsta postopka
Star podatek: Nedoločeno
Nov podatek: Vloga za vnos/uvoz zdravila brez DzP
-Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: 841-2/2018
Nov podatek: 841-39/2018
-Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: 841-220/2017
Nov podatek: 841-2/2018
-Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: 841-147/2017
Nov podatek: 841-220/2017
-Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: /
Nov podatek: 841-147/2017
DDD