Pregled sprememb podatkov o zdravilu
Osnovni podatki
7.7.2018Spremenjen podatek aktivno zdravilo (1-je aktivno)
Star podatek: 1
Nov podatek: -
Režim izdaje
Prisotnost na trgu
Previdnostni ukrep
ATC
MZZ
Razvrstitve na bolnišnični seznam zdravil
Razvrstitve na listo ZZZS
Regulirana cena
Dogovorjena cena
Živila NPV
NPV
Dovoljenje za promet
DDD