Pregled sprememb podatkov o zdravilu
Osnovni podatki
Režim izdaje
 ŠifraOpis načina/režima predpisovanja/izdajeVelja odVelja do
 BRp l+pIzdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.16.1.2014-
Prisotnost na trgu
 ŠifraSpremenjen podatek prisotnost na trguVelja odVelja do
 2Zdravilo je prisotno v prometu na debelo9.6.2014-
Previdnostni ukrep
ATC
MZZ
Razvrstitve na bolnišnični seznam zdravil
Razvrstitve na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Razvrstitve na listo ZZZS
Regulirana cena
Dogovorjena cena
Živila NPV
NPV
Dovoljenje za promet
-Spremenjena vrsta postopka
Star podatek: Prenos dovoljenja za promet
Nov podatek: Podaljšanje dovoljenja za promet
-Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: 5363-II-025/14
Nov podatek: HT/13/01741/001
-Spremenjen imetnik dovoljenja
Star podatek: FARMEDICA d.o.o. Ljubljana
Nov podatek: Bionorica SE
-Spremenjena vrsta postopka
Star podatek: Novo dovoljenje za promet
Nov podatek: Prenos dovoljenja za promet
-Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: 5363-II-058/13
Nov podatek: 5363-II-025/14
DDD