Pregled sprememb podatkov o zdravilu
Osnovni podatki
Režim izdaje
 ŠifraOpis načina/režima predpisovanja/izdajeVelja odVelja do
 RpPredpisovanje in izdaja zdravila je le na recept26.3.2016-
Prisotnost na trgu
 ŠifraSpremenjen podatek prisotnost na trguVelja odVelja do
 2prejet podatek o prihodu na trg27.1.2017-
Previdnostni ukrep
ATC
7.4.2017Spremenjen Slovenski naziv ATC klasifikacije
Star podatek: ZDRAVILA ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA
Nov podatek: bisoprolol in perindopril
7.4.2017Spremenjen Angleški naziv ATC klasifikacije
Star podatek: CARDIOVASCULAR SYSTEM
Nov podatek: perindopril and bisoprolol
7.4.2017Spremenjen Latinski naziv ATC klasifikacije
Star podatek: SYSTEMA CARDIOVASCULARE
Nov podatek: -
7.4.2017Spremenjena ATC oznaka
Star podatek: C
Nov podatek: C09BX02
MZZ
Razvrstitve na bolnišnični seznam zdravil
Razvrstitve na listo ZZZS
 ListaNaziv liste za ZZZSVelja odVelja do
 Vvmesna lista30.9.201629.11.2017
 VCvmesna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo30.11.201725.1.2018
 VCvmesna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo26.1.201829.3.2018
 VCvmesna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo30.3.201828.5.2018
 VCvmesna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo29.5.201830.7.2018
 VCvmesna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo31.7.201827.9.2018
 VCvmesna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo28.9.201829.11.2018
 VCvmesna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo30.11.201830.1.2019
 VCvmesna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo31.1.201927.3.2019
 VCvmesna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo28.3.201930.5.2019
 VCvmesna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo31.5.201929.7.2019
 VCvmesna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo30.7.201929.9.2019
 VCvmesna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo30.9.201928.11.2019
 VCvmesna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo29.11.201930.1.2020
 VCvmesna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo31.1.202022.6.2020
 VCvmesna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo23.6.2020-
Regulirana cena
 Cena na debeloTip ceneVelja odVelja do
 5,33NDC1.1.2020-
 5,33NDC15.7.201931.12.2019
 5,73NDC17.12.201814.7.2019
 5,73NDC1.7.201816.12.2018
 5,72NDC1.1.201830.6.2018
 9,75NDC1.7.201731.12.2017
 9,48NDC16.12.201630.6.2017
 8,61NDC17.6.201615.12.2016
Dogovorjena cena
Živila NPV
NPV
 NPV Velja odVelja do
 4,47 23.6.2020-
 4,47 31.1.202022.6.2020
 4,47 29.11.201930.1.2020
 4,47 30.9.201928.11.2019
 4,47 30.7.201929.9.2019
 4,64 31.5.201929.7.2019
 4,64 28.3.201930.5.2019
 4,64 31.1.201927.3.2019
 4,64 30.11.201830.1.2019
 4,64 28.9.201829.11.2018
 4,64 31.7.201827.9.2018
 4,65 29.5.201830.7.2018
 4,65 30.3.201828.5.2018
 4,89 26.1.201829.3.2018
 4,89 30.11.201725.1.2018
Dovoljenje za promet
-Spremenjena vrsta postopka
Star podatek: Novo dovoljenje za promet
Nov podatek: Sprememba dovoljenja za promet
-Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: 1010-168/2014-18
Nov podatek: 10123-69/2016-7
DDD