Pregled sprememb podatkov o zdravilu
Osnovni podatki
Režim izdaje
Prisotnost na trgu
Previdnostni ukrep
ATC
MZZ
Razvrstitve na bolnišnični seznam zdravil
Razvrstitve na listo ZZZS
Regulirana cena
Dogovorjena cena
Živila NPV
NPV
Dovoljenje za promet
-Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: 841-36/2018
Nov podatek: 841-35/2018
-Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: 841-142/2017
Nov podatek: 841-36/2018
DDD