Pregled sprememb podatkov o zdravilu
Osnovni podatki
18.4.2019Spremenjen podatek aktivno zdravilo (1-je aktivno)
Star podatek: -
Nov podatek: 1
21.2.2019Spremenjen podatek aktivno zdravilo (1-je aktivno)
Star podatek: 1
Nov podatek: -
Režim izdaje
Prisotnost na trgu
Previdnostni ukrep
ATC
MZZ
Razvrstitve na bolnišnični seznam zdravil
Razvrstitve na listo ZZZS
Regulirana cena
 Cena na debeloTip ceneVelja odVelja do
 9,30IVDC1.6.201831.5.2019
Dogovorjena cena
Živila NPV
NPV
Dovoljenje za promet
15.7.2020Spremenjena vrsta postopka
Star podatek: Nedoločeno
Nov podatek: Vloga za vnos/uvoz nujnega zdravila brez DzP
15.7.2020Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: /
Nov podatek: 842-289/2017
DDD