Pregled sprememb podatkov o zdravilu
Osnovni podatki
Režim izdaje
Prisotnost na trgu
Previdnostni ukrep
ATC
MZZ
Razvrstitve na bolnišnični seznam zdravil
Razvrstitve na listo ZZZS
Regulirana cena
Dogovorjena cena
Živila NPV
NPV
Dovoljenje za promet
10.11.2020Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: 841-30/2020
Nov podatek: 841-65/2018
-Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: 841-153/2019
Nov podatek: 841-30/2020
-Spremenjena vrsta postopka
Star podatek: Nedoločeno
Nov podatek: Vloga za vnos/uvoz zdravila brez DzP
-Spremenjen podatek številka odločbe
Star podatek: /
Nov podatek: 841-153/2019
DDD