Seznam medsebojno zamenljivih zdravil za najvišjo prizano vrednostjo
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Šifra Ime zdravila
LISTA
Regulirana cena
Dogovor. cena
Info. dopla. z DDV *
TSZ
APIKSABAN 5 MG, FILMSKO OBLOŽENA TABLETA
151219
Abatixent 5 mg film.obl.tbl. 60x
PC*
35,56€
-
33,00€
-
-
151813
Apiksaban Teva GmbH 5 mg film.obl.tbl. 60x
PC*
35,56€
-
33,00€
-
-
145195
Eliquis 5 mg film.obl.tbl. 60x
PC*
52,06€
-
33,00€
-
-