Seznam medsebojno zamenljivih zdravil za najvišjo prizano vrednostjo
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Šifra Ime zdravila
LISTA
Regulirana cena
Dogovor. cena
Info. dopla. z DDV *
TSZ
ABIRATERON 500 MG, FILMSKO OBLOŽENA TABLETA
159153
Abirateron Accord 500 mg film.obl.tbl. 60x
PC*
712,53€
-
694,77€
-
-
159013
Abirateron Krka 500 mg film.obl.tbl. 60x
PC*
712,53€
-
694,77€
19,45€
-
151669
Abirateron Pharmascience 500 mg film.obl.tbl. 60x
PC*
712,53€
-
694,77€
-
-
151724
Abirateron Teva 500 mg film.obl.tbl. 60x
PC*
522,02€
-
694,77€
-
-
151245
BIXODALAN 500 mg film.obl.tbl. 60x
PC*
694,77€
-
694,77€
-
-
148141
ZYTIGA 500 mg film.obl.tbl. 60x
PC*
1.629,75€
-
694,77€
-
-