Zdravila razvrščena na bolnišnični seznam zdravil
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Poimenovanje zdravila Pravni status Nacionalna šifra
  Pakiranje Imetnik dovoljenja  
  ATC Farmacevtska oblika
Informativno
  Režim Previd.ukrep
Razvrstitev
Regulirana cena brez DDV Dogovorjena cena brez DDV
doplačilo*
  

Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159202
  Biosimilar Collaborations Ireland Limited
  L01FG01 bevacizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
308,86€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159201
  Biosimilar Collaborations Ireland Limited
  L01FG01 bevacizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.234,19€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
118974
  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
  L01CD01 paklitaksel prašek za disperzijo za infundiranje
  H    
B*
330,10€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
144100
  Takeda Pharma A/S
  L01FX05 brentuksimab vedotin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
2.736,88€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
015296
  Takeda Manufacturing Austria AG
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
164,28€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
015326
  Takeda Manufacturing Austria AG
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
328,06€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
015334
  Takeda Manufacturing Austria AG
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
655,63€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149374
  Baxalta Innovations GmbH
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
583,41€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149378
  Baxalta Innovations GmbH
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.166,32€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149370
  Baxalta Innovations GmbH
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
291,96€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
475,67€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
950,86€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
713,24€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
119,31€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
238,11€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.188,44€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.869,59€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
029700
  Eli Lilly Nederland BV
  L01BA04 pemetreksed prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
064564
  Eli Lilly Nederland BV
  L01BA04 pemetreksed prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149313
  Takeda Pharma A/S
  L04AX08 darvadstrocel disperzija za injiciranje
  H    
B*
51.327,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147671
  Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.747,51€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147669
  Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
437,25€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147668
  Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
218,88€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147672
  Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
2.619,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147670
  Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
874,00€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159206
  Mabxience Research SL
  L01FG01 bevacizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.234,19€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159207
  Mabxience Research SL
  L01FG01 bevacizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
308,86€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159203
  Actavis Group PTC ehf.
  L01BA04 pemetreksed koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.304,38€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159204
  Actavis Group PTC ehf.
  L01BA04 pemetreksed koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
653,20€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159205
  Actavis Group PTC ehf.
  L01BA04 pemetreksed koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
145,82€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159451
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01XX27 arzenov trioksid koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
2.526,84€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159453
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01XX27 arzenov trioksid koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
253,18€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159452
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01XX27 arzenov trioksid koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.263,92€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
016772
  Roche Registration GmbH
  L01FG01 bevacizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
878,11€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
016764
  Roche Registration GmbH
  L01FG01 bevacizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150721
  Sandoz d.d.
  L01BC07 azacitidin prašek za suspenzijo za injiciranje
  H    
B*
179,86€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159431
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01BC07 azacitidin prašek za suspenzijo za injiciranje
  H    
B*
179,86€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159413
  Mylan Ireland Limited
  L01BC07 azacitidin prašek za suspenzijo za injiciranje
  H    
B*
179,86€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158906
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01BC07 azacitidin prašek za suspenzijo za injiciranje
  H    
B*
258,29€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148794
  Merck Europe B.V.
  L01FF04 avelumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
659,00€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158838
  Amgen Technology (Ireland) UC
  L04AJ01 ekulizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
4.538,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148470
  Fresenius Kabi Austria GmbH.
  L01AA09 bendamustin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
185,79€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148469
  Fresenius Kabi Austria GmbH.
  L01AA09 bendamustin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
48,47€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147771
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  L01AA09 bendamustin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
244,33€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147775
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  L01AA09 bendamustin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
953,89€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
151496
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  L01AA09 bendamustin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
179,71€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
151497
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  L01AA09 bendamustin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
896,56€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
144958
  Pfizer Europe MA EEIG
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.965,88€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
144957
  Pfizer Europe MA EEIG
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.310,76€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
144956
  Pfizer Europe MA EEIG
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
655,63€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
128457
  Pfizer Europe MA EEIG
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
328,06€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
128481
  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
  L04AG04 belimumab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
438,77€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
128473
  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
  L04AG04 belimumab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
131,98€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147193
  MAKPHARM d.o.o.
  L01AA09 bendamustin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
242,59€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147192
  MAKPHARM d.o.o.
  L01AA09 bendamustin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
953,89€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159430
  Novartis Europharm Limited
  S01LA06 brolucizumab raztopina za injiciranje
  ZZ    
B*
786,40€
-
-
   
  B06AC01 zaviralec C1, pridobljen iz plazme prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje
  H/Rp    
B*
510,04€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148572
  Pfizer Europe MA EEIG
  L01FB01 inotuzumab ozogamicin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
9.527,50€
-
-
   
  L01FX07 blinatumomab prašek za koncentrat in raztopina za raztopino za infundiranje
  H       
B*
2.109,95€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147383
  Actavis Group PTC ehf.
  L01XG01 bortezomib prašek za raztopino za injiciranje
  H    
B*
453,80€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147049
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01XG01 bortezomib prašek za raztopino za injiciranje
  H    
B*
453,80€
-
-
   
  L01XG01 bortezomib prašek za raztopino za injiciranje
  H    
B*
453,80€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149325
  Sandoz d.d.
  L01XG01 bortezomib prašek za raztopino za injiciranje
  H    
B*
453,80€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149383
  Viatris Limited
  L01XG01 bortezomib prašek za raztopino za injiciranje
  H    
B*
453,80€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159137
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01XG01 bortezomib raztopina za injiciranje
  H    
B*
450,70€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
151755
  EVER Valinject GmbH
  L01XG01 bortezomib raztopina za injiciranje
  H    
B*
281,78€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
151757
  EVER Valinject GmbH
  L01XG01 bortezomib raztopina za injiciranje
  H    
B*
450,70€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
151756
  EVER Valinject GmbH
  L01XG01 bortezomib raztopina za injiciranje
  H    
B*
1.406,89€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
151758
  EVER Valinject GmbH
  L01XG01 bortezomib raztopina za injiciranje
  H    
B*
2.251,48€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
010723
  Baxter Holding B.V.
  L01DB01 doksorubicin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
795,40€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
010715
  Baxter Holding B.V.
  L01DB01 doksorubicin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
318,34€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
080055
  Sanofi B.V.
  A16AB02 imigluceraza prašek za raztopino za infundiranje
  H/Rp    
P* B* NA
1.245,03€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148134
  BPL Bioproducts Laboratory GmbH
  B02BD13 koagulacijski faktor X prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
2.267,48€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148133
  BPL Bioproducts Laboratory GmbH
  B02BD13 koagulacijski faktor X prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.133,99€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158802
  Roche Registration GmbH
  L01FX28 glofitamab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.008,97€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158800
  Roche Registration GmbH
  L01FX28 glofitamab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
4.017,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159964
  Kyowa Kirin Holdings B.V.
  M05BX05 burosumab raztopina za injiciranje
  ZZ    
B*
2.297,90€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159963
  Kyowa Kirin Holdings B.V.
  M05BX05 burosumab raztopina za injiciranje
  ZZ    
B*
4.610,80€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159962
  Kyowa Kirin Holdings B.V.
  M05BX05 burosumab raztopina za injiciranje
  ZZ    
B*
6.921,70€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146797
  Eli Lilly Nederland BV
  L01FG02 ramucirumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
687,98€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
144784
  Janssen-Cilag International NV
  L01BC08 decitabin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
984,92€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147706
  Janssen-Cilag International NV
  L01FC01 daratumumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
373,56€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147707
  Janssen-Cilag International NV
  L01FC01 daratumumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.492,74€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159397
  Janssen-Cilag International NV
  L01FC01 daratumumab raztopina za injiciranje
  H    
B*
4.824,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
105287
  Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
  A16AB09 idursulfaza koncentrat za raztopino za infundiranje
  H/Rp    
B*
2.530,83€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147354
  Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
506,03€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147355
  Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
758,78€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147351
  Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
126,91€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147352
  Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
253,28€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147356
  Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.011,53€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147357
  Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.517,03€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159186
  Daiichi Sankyo Europe GmbH
  L01FD04 trastuzumab derukstekan prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146437
  Takeda Pharma A/S
  L04AG05 vedolizumab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
015644
  Merck Europe B.V.
  L01FE01 cetuksimab raztopina za infundiranje
  H    
B*
160,43€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
015610
  Merck Europe B.V.
  L01FE01 cetuksimab raztopina za infundiranje
  H    
B*
800,16€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.182,11€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.772,91€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
295,90€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
886,70€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
591,31€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
103586
  Sanofi B.V.
  L01BB06 klofarabin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.700,79€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
145130
  Bayer AG
  S01LA05 aflibercept raztopina za injiciranje
  ZZ       
B*
572,32€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
024961
  Sanofi B.V.
  A16AB04 agalzidaza beta prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H/Rp    
P* B* NA
2.759,14€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
019461
  Sanofi B.V.
  A16AB04 agalzidaza beta prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H/Rp    
P* B* NA
567,67€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
108340
  Baxalta Innovations GmbH
  B02BD03 zaviralci inhibitorjev faktorja VIII prašek in vehikel za raztopino za infundiranje
  H/Rp    
P* B*
422,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146610
  Roche Registration GmbH
  L01FA03 obinutuzumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
2.138,14€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159404
  Alnylam Netherlands B.V.
  A16AX16 givosiran raztopina za injiciranje
  ZZ    
B*
34.567,85€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150976
  ALKALOID - INT d.o.o.
  L01XG01 bortezomib prašek za raztopino za injiciranje
  H    
B*
453,80€
-
-
   
  B02BD06 kombinacija von willebrandovega faktorja in koag prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje
  H/Rp    
P* B*
319,40€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
133540
  Eisai GmbH
  L01XX41 eribulin raztopina za injiciranje
  H    
B*
326,63€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149123
  Roche Registration GmbH
  B02BX06 emicizumab raztopina za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.579,56€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149125
  Roche Registration GmbH
  B02BX06 emicizumab raztopina za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
5.494,06€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149126
  Roche Registration GmbH
  B02BX06 emicizumab raztopina za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
7.836,88€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149124
  Roche Registration GmbH
  B02BX06 emicizumab raztopina za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
3.151,25€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
010413
  Roche Registration GmbH
  L01FD01 trastuzumab prašek za raztopino za infundiranje
  H    
B*
429,56€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149173
  Celltrion Healthcare Hungary Kft.
  L01FD01 trastuzumab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
247,84€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158935
  Hansa Biopharma AB
  L04AA41 imlifidaza prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158936
  Hansa Biopharma AB
  L04AA41 imlifidaza prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
374,36€
-
-
   
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
2.985,82€
-
-
   
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
748,22€
-
-
   
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.495,93€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148427
  Novartis Europharm Limited
  L04AC08 kanakinumab raztopina za injiciranje
  Rp/Spec    
B*
11.027,48€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159960
  AstraZeneca AB
  L01FF03 durvalumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146332
  Pfizer Europe MA EEIG
  L04AB02 infliksimab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
152,18€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
124222
  Sanofi Winthrop Industrie
  L01CD04 kabazitaksel koncentrat in vehikel za raztopino za infundiranje
  H    
B*
3.127,50€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
618,16€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
154,91€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
309,33€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.235,82€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.853,47€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150881
  EVER Valinject GmbH
  L01CD04 kabazitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
2.510,33€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159392
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01CD04 kabazitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
2.468,56€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150621
  EVER Valinject GmbH
  L01CD04 kabazitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.901,93€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150880
  EVER Valinject GmbH
  L01CD04 kabazitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
2.104,85€
-
-
   
  L01CD04 kabazitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
2.510,33€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146041
  Roche Registration GmbH
  L01FD03 trastuzumab emtanzin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.552,70€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146042
  Roche Registration GmbH
  L01FD03 trastuzumab emtanzin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
2.484,00€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147980
  Alexion Europe S.A.S.
  A16AB14 sebelipaza alfa koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
4.826,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149275
  Amgen Europe B.V.
  L01FD01 trastuzumab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
693,06€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149274
  Amgen Europe B.V.
  L01FD01 trastuzumab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
247,84€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148137
  MERCK SHARP & DOHME B.V., Haarlem
  L01FF02 pembrolizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158956
  Immunocore Ireland Limited
  L01XX75 tebentafusp koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
10.027,53€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150152
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  L01BB06 klofarabin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149559
  Makpharm d.o.o.
  L01BB06 klofarabin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.156,70€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159959
  Novartis Europharm Limited
  L01XL04 tisagenleklevcel disperzija za infundiranje
  H    
B*
265.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147372
  Amgen Europe B.V.
  L01XG02 karfilzomib prašek za raztopino za infundiranje
  H    
B*
891,48€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
145988
  Sanofi Belgium
  L04AG06 alemtuzumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
7.956,17€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159564
  Regeneron Ireland Designated Activity Company (DAC)
  L01FF06 cemiplimab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
4.181,10€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
145986
  Novartis Europharm Limited
  S01LA04 ranibizumab raztopina za injiciranje
  ZZ       
B*
383,01€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158961
  Roche Registration GmbH
  L01XC Monoklonska protitelesa koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
7.354,10€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158962
  Roche Registration GmbH
  L01XC Monoklonska protitelesa koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
247,41€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158928
  Advanced Accelerator Applications
  V10XX04 (177Lu)lutecijev oksodotreotid raztopina za infundiranje
  H    
B*
20.202,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
010472
  Roche Registration GmbH
  L01FA01 rituksimab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
010464
  Roche Registration GmbH
  L01FA01 rituksimab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158948
  Incyte Biosciences Distribution B.V.
  L01FX12 tafasitamab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159416
  Amgen Technology (Ireland) UC
  L01FG01 bevacizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
308,89€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159415
  Amgen Technology (Ireland) UC
  L01FG01 bevacizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.234,22€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149265
  Pfizer Europe MA EEIG
  L01FX02 gemtuzumab ozogamicin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
6.777,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
007676
  Sanofi B.V.
  A16AB07 alglukozidaza alfa prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
480,32€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
050504
  BioMarin International Ltd
  A16AB08 galsulfaza koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
1.331,76€
-
-
   
  B02BD08 koagulacijski faktor VIIa prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.137,67€
-
-
   
  B02BD08 koagulacijski faktor VIIa prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
569,09€
-
-
   
  B02BD08 koagulacijski faktor VIIa prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
2.839,50€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.114,22€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
139,71€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
557,36€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
278,93€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149230
  Baxalta Innovations GmbH
  B02BD14 susoktokog alfa prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H    
B*
3.777,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149231
  Baxalta Innovations GmbH
  B02BD14 susoktokog alfa prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H    
B*
7.527,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149023
  Roche Registration GmbH
  L04AG08 okrelizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
4.687,49€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149670
  Octapharma (IP) SPRL
  J06BA02 humani imunoglobulini za intravaskularno aplika raztopina za infundiranje
  ZZ    
B* NA
556,55€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149668
  Octapharma (IP) SPRL
  J06BA02 humani imunoglobulini za intravaskularno aplika raztopina za infundiranje
  ZZ    
B* NA
139,51€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149669
  Octapharma (IP) SPRL
  J06BA02 humani imunoglobulini za intravaskularno aplika raztopina za infundiranje
  ZZ    
B* NA
278,53€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
156,25€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
623,44€
-
-
   
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
311,99€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159781
  Biosimilar Collaborations Ireland Limited
  L01FD01 trastuzumab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
247,84€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158834
  Eli Lilly Nederland BV
  L04AC24 mirikizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
1.165,96€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159876
  Les Laboratoires Servier
  L01XX24 pegaspargaza prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
  H       
B*
1.875,70€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149048
  Les Laboratoires Servier
  L01CE02 irinotekan koncentrat za disperzijo za infundiranje
  H    
B*
841,44€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159899
  Alnylam Netherlands B.V.
  N07XX12 patisiran koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
7.235,83€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159637
  Samsung Bioepis NL B.V.
  L01FD01 trastuzumab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
247,84€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147281
  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
  L01FF01 nivolumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
409,98€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159641
  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
  L01FF01 nivolumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
3.466,27€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147282
  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
  L01FF01 nivolumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.024,20€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159215
  STADA Arzneimittel AG
  L01FG01 bevacizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.234,19€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159216
  STADA Arzneimittel AG
  L01FG01 bevacizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
308,86€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
111830
  AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
  S01BA01 deksametazon intravitrealni implantat v aplikatorju
  ZZ       
B*
843,30€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158984
  Astellas Pharma Europe B.V.
  L01FX13 enfortumab vedotin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
467,58€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158983
  Astellas Pharma Europe B.V.
  L01FX13 enfortumab vedotin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
701,10€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147553
  Octapharma (IP) SPRL
  J06BA02 humani imunoglobulini za intravaskularno aplika raztopina za infundiranje
  ZZ    
B*
1.402,55€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147551
  Octapharma (IP) SPRL
  J06BA02 humani imunoglobulini za intravaskularno aplika raztopina za infundiranje
  ZZ    
B*
356,14€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147552
  Octapharma (IP) SPRL
  J06BA02 humani imunoglobulini za intravaskularno aplika raztopina za infundiranje
  ZZ    
B*
704,92€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147550
  Octapharma (IP) SPRL
  J06BA02 humani imunoglobulini za intravaskularno aplika raztopina za infundiranje
  ZZ    
B*
178,10€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159585
  Ratiopharm GmbH
  L01CD01 paklitaksel prašek za disperzijo za infundiranje
  H    
B*
239,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159420
  Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  L01BA04 pemetreksed koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
145,82€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150918
  EVER Valinject GmbH
  L01BA04 pemetreksed koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.304,38€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148055
  Teva B.V.
  L01BA04 pemetreksed prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
641,49€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159418
  Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  L01BA04 pemetreksed koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.304,38€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149324
  KRKA, d.d., Novo mesto
  L01BA04 pemetreksed prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147986
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01BA04 pemetreksed prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
130,95€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147988
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01BA04 pemetreksed prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.046,23€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147987
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01BA04 pemetreksed prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
641,49€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148056
  Teva B.V.
  L01BA04 pemetreksed prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.046,23€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148054
  Teva B.V.
  L01BA04 pemetreksed prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
130,95€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149323
  KRKA, d.d., Novo mesto
  L01BA04 pemetreksed prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159419
  Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  L01BA04 pemetreksed koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
653,20€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159258
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01BA04 pemetreksed koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
653,20€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159256
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01BA04 pemetreksed koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.304,38€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159259
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01BA04 pemetreksed koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
145,82€
-
-
   
  L01BA04 pemetreksed koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
653,20€
-
-
   
  L01BA04 pemetreksed koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
145,82€
-
-
   
  L01BA04 pemetreksed koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.304,38€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
151100
  EVER Valinject GmbH
  L01BA04 pemetreksed koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
653,20€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
151099
  EVER Valinject GmbH
  L01BA04 pemetreksed koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
145,82€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
145430
  Roche Registration GmbH
  L01FD02 pertuzumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
2.245,55€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159237
  Roche Registration GmbH
  L01FY01 pertuzumab in trastuzumab raztopina za injiciranje
  H    
B*
4.623,88€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146744
  Les Laboratoires Servier
  L01DB11 piksantron prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
379,66€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158852
  Novartis Europharm Limited
  V10XX05 (177Lu)lutecijev vipivotidtetraksetan raztopina za injiciranje/infundiranje
  H    
B*
22.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159438
  Roche Registration GmbH
  L01FX14 polatuzumab vedotin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
9.694,16€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159255
  Roche Registration GmbH
  L01FX14 polatuzumab vedotin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
2.094,72€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159402
  Kyowa Kirin Holdings B.V.
  L01FX09 mogamulizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.112,60€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
090921
  CSL Behring GmbH
  J06BA02 humani imunoglobulini za intravaskularno aplika raztopina za infundiranje
  H    
B* NA
536,34€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
090948
  CSL Behring GmbH
  J06BA02 humani imunoglobulini za intravaskularno aplika raztopina za infundiranje
  H    
B* NA
134,47€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
090905
  CSL Behring GmbH
  J06BA02 humani imunoglobulini za intravaskularno aplika raztopina za infundiranje
  H    
B* NA
268,40€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149169
  Recordati Netherlands B.V.
  L01FX06 dinutuksimab beta koncentrat za raztopino za infundiranje
  H       
B*
8.627,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159052
  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
  B03XA06 luspatercept prašek za raztopino za injiciranje
  H    
B*
3.222,97€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159053
  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
  B03XA06 luspatercept prašek za raztopino za injiciranje
  H    
B*
1.077,38€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146884
  Pfizer Europe MA EEIG
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
328,06€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146885
  Pfizer Europe MA EEIG
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
655,63€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146886
  Pfizer Europe MA EEIG
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.310,76€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146883
  Pfizer Europe MA EEIG
  B02BD02 koagulacijski faktor VIII prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
164,28€
-
-
   
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
1.455,25€
-
-
   
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
2.905,35€
-
-
   
  B02BD04 koagulacijski faktor IX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
727,88€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
057126
  Janssen Biologics B.V.
  L04AB02 infliksimab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
025500
  Ferrer Internacional S.A.
  B01AC21 treprostinil raztopina za injiciranje
  H/Rp       
P* B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
025470
  Ferrer Internacional S.A.
  B01AC21 treprostinil raztopina za injiciranje
  H/Rp       
P* B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
025330
  Ferrer Internacional S.A.
  B01AC21 treprostinil raztopina za injiciranje
  H/Rp       
P* B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
145985
  Celltrion Healthcare Hungary Kft.
  L04AB02 infliksimab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
152,18€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
050385
  Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
  A16AB03 agalzidaza alfa koncentrat za raztopino za infundiranje
  H/Rp    
P* B* NA
1.381,30€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148678
  Sandoz GmbH
  L01FA01 rituksimab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148680
  Sandoz GmbH
  L01FA01 rituksimab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
054470
  Roche Registration GmbH
  L04AC07 tocilizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
054429
  Roche Registration GmbH
  L04AC07 tocilizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
054488
  Roche Registration GmbH
  L04AC07 tocilizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
118982
  Pharming Group N.V.
  B06AC04 konestat alfa prašek za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
B*
897,25€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159039
  Pfizer Europe MA EEIG
  L01FA01 rituksimab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
143,25€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159038
  Pfizer Europe MA EEIG
  L01FA01 rituksimab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
714,25€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159055
  Janssen-Cilag International NV
  L01FX18 amivantamab koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
1.428,83€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
114090
  Alexion Europe S.A.S.
  L04AJ01 ekulizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B* NA
2.416,97€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148551
  Biogen Netherlands B.V.
  M09AX07 nusinersen raztopina za injiciranje
  H    
B*
64.989,00€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148090
  Janssen-Cilag International NV
  L04AC05 ustekinumab koncentrat za raztopino za injiciranje
  H    
B*
2.548,23€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146516
  Recordati Netherlands B.V.
  L04AC11 siltuksimab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.995,14€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146515
  Recordati Netherlands B.V.
  L04AC11 siltuksimab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
492,69€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159544
  Roche Registration GmbH
  L01FF05 atezolizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
2.286,18€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148786
  Roche Registration GmbH
  L01FF05 atezolizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
3.418,72€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158921
  Janssen-Cilag International NV
  L01FX24 teklistamab raztopina za injiciranje
  H    
B*
922,30€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158920
  Janssen-Cilag International NV
  L01FX24 teklistamab raztopina za injiciranje
  H    
B*
4.649,67€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
029688
  Pfizer Europe MA EEIG
  L01EG01 temsirolimus koncentrat in vehikel za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.038,40€
-
-
   
  L01CX01 trabektedin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
388,77€
-
-
   
  L01CX01 trabektedin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.520,40€
-
-
   
  L01CX01 trabektedin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
388,77€
-
-
   
  L01CX01 trabektedin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.520,40€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159595
  Pfizer Europe MA EEIG
  L01FD01 trastuzumab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
693,06€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159979
  Pfizer Europe MA EEIG
  L01FD01 trastuzumab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  Rp    
B*
247,84€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150105
  Amomed Pharma GmbH
  B01AC21 treprostinil raztopina za infundiranje
  H/Rp       
P* B*
4.641,98€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150101
  Amomed Pharma GmbH
  B01AC21 treprostinil raztopina za infundiranje
  H/Rp       
P* B*
1.418,12€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150103
  Amomed Pharma GmbH
  B01AC21 treprostinil raztopina za infundiranje
  H/Rp       
P* B*
2.580,33€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150099
  Amomed Pharma GmbH
  B01AC21 treprostinil raztopina za infundiranje
  H/Rp       
P* B*
786,71€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159448
  Teva B.V.
  L01XX27 arzenov trioksid koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
4.191,87€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159051
  Gilead Sciences Ireland UC
  L01FX17 sacituzumab govitekan prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
988,28€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148379
  Celltrion Healthcare Hungary Kft.
  L01FA01 rituksimab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
714,25€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159999
  Celltrion Healthcare Hungary Kft.
  L01FA01 rituksimab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
286,01€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158765
  Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  L04AC07 tocilizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
312,44€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158764
  Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  L04AC07 tocilizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
619,93€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158766
  Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  L04AC07 tocilizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
125,32€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
000540
  Biogen Netherlands B.V.
  L04AG03 natalizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.327,34€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159405
  Alexion Europe S.A.S.
  L04AJ02 ravulizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159036
  Alexion Europe S.A.S.
  L04AJ02 ravulizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
14.707,87€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159037
  Alexion Europe S.A.S.
  L04AJ02 ravulizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
4.031,24€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158917
  Roche Registration GmbH
  S01LA09 faricimab raztopina za injiciranje
  ZZ    
B*
900,29€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
034100
  Amgen Europe B.V.
  L01FE02 panitumumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
437,04€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158919
  Celltrion Healthcare Hungary Kft.
  L01FG01 bevacizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
308,86€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158918
  Celltrion Healthcare Hungary Kft.
  L01FG01 bevacizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
1.234,19€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
054178
  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
  L01BC07 azacitidin prašek za suspenzijo za injiciranje
  H    
B*
74,30€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
113255
  Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
  A16AB10 velagluceraza alfa raztopina za infundiranje
  H/Rp    
P* B* NA
1.241,59€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158916
  argenx BV
  L04AA58 efgartigimod alfa koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
7.228,70€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159066
  Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd
  L01XY01 citarabin in daunorubicin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
5.177,53€
-
-
   
  B02BD06 kombinacija von willebrandovega faktorja in koag prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
628,63€
-
-
   
  B02BD06 kombinacija von willebrandovega faktorja in koag prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  H/Rp    
P* B*
314,59€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158816
  STADA Arzneimittel AG
  S01LA04 ranibizumab raztopina za injiciranje
  ZZ       
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
145991
  Bayer AG
  V10XX03 [223Ra]radijev diklorid raztopina za injiciranje
  H    
B*
4.434,27€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
126438
  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
  L01FX04 ipilimumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
2.827,19€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
126446
  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
  L01FX04 ipilimumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
11.226,26€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
032450
  Pharma Mar, S.A.
  L01CX01 trabektedin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
2.023,31€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
032344
  Pharma Mar, S.A.
  L01CX01 trabektedin prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
536,36€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
145503
  Sanofi Winthrop Industrie
  L01XX44 aflibercept koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
607,10€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
145502
  Sanofi Winthrop Industrie
  L01XX44 aflibercept koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
303,80€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159321
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01FD01 trastuzumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
247,84€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159213
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01FD01 trastuzumab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
205,17€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159136
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01FD01 trastuzumab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
B*
693,06€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149360
  Sandoz GmbH
  L04AB02 infliksimab prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
B*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159368
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159382
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159350
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159378
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159362
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159346
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159380
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159381
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159353
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159359
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159366
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159347
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159355
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159351
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159371
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159369
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159379
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159348
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159372
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159364
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159356
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159358
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159361
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159373
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159374
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159377
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159363
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159370
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159375
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159349
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159357
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159354
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159367
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159376
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159360
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159365
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159383
  Novartis Europharm Limited
  M09AX09 onasemnogen abeparvovek raztopina za infundiranje
  H    
B*
1.395.027,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158960
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01DB01 doksorubicin koncentrat za disperzijo za infundiranje
  H    
B*
364,50€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158958
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01DB01 doksorubicin koncentrat za disperzijo za infundiranje
  H    
B*
867,14€
-
-