* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Poimenovanje zdravila Pravni status Nacionalna šifra
  Pakiranje Imetnik dovoljenja  
  ATC Farmacevtska oblika
Informativno
  Režim Previd.ukrep
Razvrstitev
Regulirana cena brez DDV Dogovorjena cena brez DDV
doplačilo*
  

Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146049
  Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
  N05AX12 aripiprazol prašek in vehikel za suspenzijo s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
015504
  Sandoz d.d.
  M05BA08 zoledronska kislina raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
204,32€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
096539
  Fresenius Kabi Austria GmbH.
  B05BA01 aminokisline raztopina za infundiranje
  ZZ    
P* A*
193,04€
-
-
   
Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz s seznama EZ ali NPZ
-
142769
  PHARMASAN d.o.o.
  L03AX03 BCG cepivo proti tuberkulozi prašek za intravezikalno suspenzijo
     
A*
390,87€
-
-
   
  L03AX03 BCG cepivo proti tuberkulozi prašek in vehikel za intravezikalno suspenzijo
  ZZ    
A*
550,00€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
102776
  Medac GmbH
  L03AX03 BCG cepivo proti tuberkulozi prašek in vehikel za intravezikalno suspenzijo
  ZZ    
A*
159,45€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146771
  Gedeon Richter Plc.
  G03GA05 folitropin alfa raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
30,14€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146773
  Gedeon Richter Plc.
  G03GA05 folitropin alfa raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
56,37€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146770
  Gedeon Richter Plc.
  G03GA05 folitropin alfa raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
14,87€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146774
  Gedeon Richter Plc.
  G03GA05 folitropin alfa raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
84,03€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146772
  Gedeon Richter Plc.
  G03GA05 folitropin alfa raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
42,52€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
018600
  Atnahs Pharma Netherlands B.V.
  M05BA06 ibandronska kislina koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
A*
95,66€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147567
  AbbVie d.o.o.
  M03AX01 botulinski toksin prašek za raztopino za injiciranje
  ZZ    
A*
269,97€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
151015
  BE PHARMA d.o.o.
  J01DD04 ceftriakson prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
  ZZ    
A*
7,91€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
151039
  APTA MEDICA INTERNACIONAL d.o.o.
  J01DD04 ceftriakson prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
  ZZ    
A*
160,17€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150839
  APTA MEDICA INTERNACIONAL d.o.o.
  J01DD04 ceftriakson prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
  ZZ    
A*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150838
  APTA MEDICA INTERNACIONAL d.o.o.
  J01DD04 ceftriakson prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
  ZZ    
A*
74,41€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148475
  Teva B.V.
  R03DX08 reslizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
A*
117,42€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147995
  Teva B.V.
  R03DX08 reslizumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
A*
462,73€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
112330
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  L01XA01 cisplatin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
22,12€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
040347
  LUNDBECK-PHARMA d.o.o.
  N05AF05 zuklopentiksol raztopina za injiciranje
  ZZ       
A*
53,62€
-
-
   
  L02AE04 triptorelin prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
  ZZ    
A*
273,47€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147040
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01CD02 docetaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
265,25€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
143379
  Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  L01CD02 docetaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
265,25€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
143396
  Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  L01CD02 docetaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
479,33€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
145071
  Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  L01CD02 docetaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
67,58€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147041
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01CD02 docetaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
479,33€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147039
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01CD02 docetaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
67,58€
-
-
   
Zdravilo s potrdilom o priglasitvi paralelne distribucije
-
159002
  Delecto Firmus d.o.o.
  L01CD02 docetaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
479,33€
-
-
   
  L01CD02 docetaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
565,55€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
024287
  IPSEN PHARMA
  M03AX01 botulinski toksin prašek za raztopino za injiciranje
  ZZ    
A*
578,57€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
033995
  RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
  L02AE02 levprorelin prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  ZZ    
A*
258,57€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
043303
  RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
  L02AE02 levprorelin prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  ZZ    
A*
516,11€
-
-
   
  J05AR03 dizoproksiltenofovirat in emtricitabin filmsko obložena tableta
  Rp/Spec    
PC* A*
90,27€
-
-
da
  Vsa zdravila v MZZ z NPV
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
108308
  Teva B.V.
  L01DB03 epirubicin raztopina za injiciranje/infundiranje
  H    
A*
74,44€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
105228
  AstraZeneca AB
  L02BA03 fulvestrant raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
084247
  Ferring Pharmaceuticals A/S
  L02BX02 degareliks prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  ZZ    
A*
174,43€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
084239
  Ferring Pharmaceuticals A/S
  L02BX02 degareliks prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  ZZ    
A*
96,04€
-
-
   
Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz s seznama EZ ali NPZ
-
144311
  Kemofarmacija d.d.
  N05AF01 flupentiksol raztopina za injiciranje
        
A*
10,26€
-
-
   
Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz s seznama EZ ali NPZ
-
142582
  SANOLABOR, d.d.
  N05AF01 flupentiksol raztopina za injiciranje
        
A*
80,25€
-
-
   
  L02BA03 fulvestrant raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
  ZZ    
A*
119,17€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150755
  APTA MEDICA INTERNACIONAL d.o.o.
  L02BA03 fulvestrant raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
  ZZ    
A*
119,17€
-
-
   
  L02BA03 fulvestrant raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
  ZZ    
A*
119,17€
-
-
   
  L02BA03 fulvestrant raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
  ZZ    
A*
119,17€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
094684
  Teva B.V.
  L01BC05 gemcitabin prašek za raztopino za infundiranje
  H    
A*
4,49€
-
-
   
  L01BC05 gemcitabin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
132,32€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146911
  Fresenius Kabi Austria GmbH.
  L01BC05 gemcitabin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
111,64€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146910
  Fresenius Kabi Austria GmbH.
  L01BC05 gemcitabin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
55,96€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146909
  Fresenius Kabi Austria GmbH.
  L01BC05 gemcitabin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
11,21€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
109142
  Teva B.V.
  L01BC05 gemcitabin prašek za raztopino za infundiranje
  H    
A*
106,05€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
094676
  Teva B.V.
  L01BC05 gemcitabin prašek za raztopino za infundiranje
  H    
A*
19,61€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
069884
  B. Braun Melsungen AG
  B05BA03 ogljikovi hidrati raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
1,72€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
069779
  B. Braun Melsungen AG
  B05BA03 ogljikovi hidrati raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
1,55€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
069795
  B. Braun Melsungen AG
  B05BA03 ogljikovi hidrati raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
1,24€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
037192
  BAXTER d.o.o.
  B05BA03 ogljikovi hidrati raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
22,49€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
114561
  BAXTER d.o.o.
  B05BA03 ogljikovi hidrati raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
24,88€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
066001
  Merck Europe B.V.
  G03GA05 folitropin alfa prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  ZZ    
A*
17,77€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
066206
  Merck Europe B.V.
  G03GA05 folitropin alfa raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku
  ZZ    
A*
70,20€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
066346
  Merck Europe B.V.
  G03GA05 folitropin alfa raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku
  ZZ    
A*
208,46€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
066311
  Merck Europe B.V.
  G03GA05 folitropin alfa raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku
  ZZ    
A*
104,76€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
036161
  KRKA, d.d., Novo mesto
  N05AD01 haloperidol raztopina za injiciranje
  ZZ       
A*
21,27€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
145921
  Roche Registration GmbH
  L01FD01 trastuzumab raztopina za injiciranje
  H    
A*
1.174,18€
-
-
   
Zdravilo s potrdilom o priglasitvi paralelne distribucije
-
158899
  Delecto Firmus d.o.o.
  L01FD01 trastuzumab raztopina za injiciranje
  H    
A*
1.174,18€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
058297
  Fresenius Kabi Austria GmbH.
  L01CE02 irinotekan koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
70,21€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
102628
  Mylan Pharmaceuticals Limited
  L01CE02 irinotekan koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
384,75€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
106348
  Teva B.V.
  L01CE02 irinotekan koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
384,75€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
056740
  Mylan Pharmaceuticals Limited
  L01CE02 irinotekan koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
70,21€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
113840
  Fresenius Kabi Austria GmbH.
  L01CE02 irinotekan koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
384,75€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
056707
  Mylan Pharmaceuticals Limited
  L01CE02 irinotekan koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
31,96€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
058327
  Fresenius Kabi Austria GmbH.
  L01CE02 irinotekan koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
31,96€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
043940
  Teva B.V.
  L01CE02 irinotekan koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
31,96€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
043958
  Teva B.V.
  L01CE02 irinotekan koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
70,21€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147949
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  L01CE02 irinotekan koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
70,21€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147951
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  L01CE02 irinotekan koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
384,75€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150531
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  L01CE02 irinotekan koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
769,00€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
108421
  Vifor France
  B03AC Zdravila z železom za parenteralno uporabo disperzija za injiciranje/infundiranje
  ZZ    
A*
99,53€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146751
  Vifor France
  B03AC Zdravila z železom za parenteralno uporabo disperzija za injiciranje/infundiranje
  ZZ    
A*
219,03€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
108430
  Vifor France
  B03AC Zdravila z železom za parenteralno uporabo disperzija za injiciranje/infundiranje
  ZZ    
A*
29,91€
-
-
   
  G02BA03 plastični maternični vložki z dodatkom progestog intrauterini dostavni sistem
  ZZ    
A*
83,57€
-
-
   
  L02AE02 levprorelin implantat
  ZZ    
A*
189,25€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159252
  Novartis Europharm Limited
  C10AX16 inklisiran raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
2.116,10€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158967
  Novartis Europharm Limited
  C10AX16 inklisiran raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
2.116,10€
-
-
   
  G02BA03 plastični maternični vložki z dodatkom progestog intrauterini dostavni sistem
  ZZ    
A*
84,27€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
158938
  Teva B.V.
  L03AA14 lipegfilgrastim raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
2.386,31€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146287
  Roche Registration GmbH
  L01FA01 rituksimab raztopina za injiciranje
  H    
NB A*
1.505,43€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149874
  Medochemie Ltd.
  J01DD04 ceftriakson prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
  H    
A*
74,41€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149875
  Medochemie Ltd.
  J01DD04 ceftriakson prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
  H    
A*
160,17€
-
-
   
  G03GA02 humani menopavzni gonadotropin prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  ZZ    
A*
127,93€
-
-
   
  G03GA02 humani menopavzni gonadotropin prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  ZZ    
A*
411,36€
-
-
   
  G03GA02 humani menopavzni gonadotropin prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  ZZ    
A*
-
-
-
   
  G03GA02 humani menopavzni gonadotropin prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
  ZZ    
A*
180,84€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
001783
  BAYER d.o.o.
  G02BA03 plastični maternični vložki z dodatkom progestog intrauterini dostavni sistem
  ZZ    
A*
85,88€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
028738
  KRKA, d.d., Novo mesto
  N05AB02 flufenazin raztopina za injiciranje
  ZZ       
A*
36,56€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149256
  Pharmacosmos A/S
  B03AC Zdravila z železom za parenteralno uporabo raztopina za injiciranje/infundiranje
  ZZ    
A*
604,32€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149254
  Pharmacosmos A/S
  B03AC Zdravila z železom za parenteralno uporabo raztopina za injiciranje/infundiranje
  ZZ    
A*
121,26€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149255
  Pharmacosmos A/S
  B03AC Zdravila z železom za parenteralno uporabo raztopina za injiciranje/infundiranje
  ZZ    
A*
121,26€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
072133
  HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
  B05BB01 elektroliti raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
1,38€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
041831
  HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
  B05BB01 elektroliti raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
2,27€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
071420
  B. Braun Melsungen AG
  B05BB01 elektroliti raztopina za infundiranje
  ZZ    
P* A*
1,64€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
037311
  BAXTER d.o.o.
  B05BB01 elektroliti raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
28,65€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
041840
  HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
  B05BB01 elektroliti raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
2,27€
-
-
   
  B05BB01 elektroliti raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
2,16€
-
-
   
  B05BB01 elektroliti raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
2,05€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
071412
  B. Braun Melsungen AG
  B05BB01 elektroliti raztopina za infundiranje
  ZZ    
P* A*
1,63€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
037346
  BAXTER d.o.o.
  B05BB01 elektroliti raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
29,08€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
037281
  BAXTER d.o.o.
  B05BB01 elektroliti raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
072192
  B. Braun Melsungen AG
  B05BB01 elektroliti raztopina za infundiranje
  ZZ    
P* A*
1,45€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
145347
  BAYER d.o.o.
  G03BA03 testosteron raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
95,66€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159958
  Amgen Europe B.V.
  L03AA13 pegfilgrastim raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
859,34€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147409
  GlaxoSmithKline Trading Services Limited
  R03DX09 mepolizumab prašek za raztopino za injiciranje
  ZZ    
A*
860,62€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159568
  GlaxoSmithKline Trading Services Limited
  R03DX09 mepolizumab raztopina za injiciranje
  Rp/Spec    
A*
861,22€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
056251
  B. Braun Melsungen AG
  B05BA10 kombinacije raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
14,20€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
028525
  Teva Pharma B.V.
  L01XA03 oksaliplatin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
126,12€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
114260
  Teva Pharma B.V.
  L01XA03 oksaliplatin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
199,74€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
028410
  Teva Pharma B.V.
  L01XA03 oksaliplatin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
55,14€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
128848
  Fresenius Kabi Austria GmbH.
  L01XA03 oksaliplatin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
55,14€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
138596
  Fresenius Kabi Austria GmbH.
  L01XA03 oksaliplatin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
199,74€
-
-
   
  L01XA03 oksaliplatin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
199,74€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
128856
  Fresenius Kabi Austria GmbH.
  L01XA03 oksaliplatin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
126,12€
-
-
   
  H01CB02 oktreotid prašek in vehikel za suspenzijo s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  H/Rp    
A*
326,90€
-
-
   
  H01CB02 oktreotid prašek in vehikel za suspenzijo s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  H/Rp    
A*
647,49€
-
-
   
  H01CB02 oktreotid prašek in vehikel za suspenzijo s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  H/Rp    
A*
510,68€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147113
  KRKA, d.d., Novo mesto
  J01DD04 ceftriakson prašek za raztopino za infundiranje
  ZZ    
A*
160,17€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
127086
  Merck Europe B.V.
  G03GA08 horiogonadotropin alfa raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku
  ZZ    
A*
21,93€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
038830
  Teva B.V.
  L01CD01 paklitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
147,17€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
038849
  Teva B.V.
  L01CD01 paklitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
438,24€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
038822
  Teva B.V.
  L01CD01 paklitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
38,35€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
107280
  Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  L01CD01 paklitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
438,24€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
141302
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  L01CD01 paklitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
438,24€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
002470
  Sandoz d.d.
  L01CD01 paklitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
438,24€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
141287
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  L01CD01 paklitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
38,35€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
141290
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  L01CD01 paklitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
147,17€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
107220
  Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  L01CD01 paklitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
38,35€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
107255
  Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  L01CD01 paklitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
147,17€
-
-
   
  N05AX13 paliperidon suspenzija s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
113,60€
-
-
   
  N05AX13 paliperidon suspenzija s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
223,92€
-
-
   
  N05AX13 paliperidon suspenzija s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
78,88€
-
-
   
  N05AX13 paliperidon suspenzija s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
149,28€
-
-
   
  L02AE04 triptorelin prašek in vehikel za suspenzijo s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ    
A*
546,44€
-
-
   
  L03AB11 peginterferon alfa-2a raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
  H/Rp    
P* A*
117,51€
-
-
   
  L03AB11 peginterferon alfa-2a raztopina za injiciranje
  H/Rp    
P* A*
78,70€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159238
  Roche Registration GmbH
  L01FY01 pertuzumab in trastuzumab raztopina za injiciranje
  H    
A*
2.575,81€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
107654
  Amgen Europe B.V.
  M05BX04 denosumab raztopina za injiciranje
  Rp    
P* A*
155,34€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
017736
  N. V. Organon, Oss
  G03GA06 folitropin beta raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
233,63€
-
-
   
  G03GA06 folitropin beta raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
78,59€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
131105
  Gruenenthal GmbH
  N01BX04 kapsaicin dermalni obliž
  ZZ    
A*
259,67€
-
-
   
  L02AE03 goserelin implantat
  ZZ    
A*
57,48€
-
-
   
  L02AE03 goserelin implantat
  ZZ    
A*
171,27€
-
-
   
  B02AB02 antitripsin alfa-1 prašek in vehikel za raztopino za infundiranje
  H/Rp    
P* A*
345,00€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
007650
  Octapharma (IP) SPRL
  J06BB01 humani imunoglobulin anti-D (Rh) raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
48,98€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
007510
  Octapharma (IP) SPRL
  J06BB01 humani imunoglobulin anti-D (Rh) raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
24,73€
-
-
   
  J06BB01 humani imunoglobulin anti-D (Rh) raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
  ZZ    
A*
53,43€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
037443
  BAXTER d.o.o.
  B05BB01 elektroliti raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
29,21€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
061646
  B. Braun Melsungen AG
  B05BB01 elektroliti raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
1,95€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
033472
  JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
  N05AX08 risperidon prašek in vehikel za suspenzijo s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
50,15€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
033480
  JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
  N05AX08 risperidon prašek in vehikel za suspenzijo s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
64,87€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
033499
  JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
  N05AX08 risperidon prašek in vehikel za suspenzijo s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
79,60€
-
-
   
  H01CB02 oktreotid prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
  H/Rp    
A*
-
-
-
   
  H01CB02 oktreotid prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
  H/Rp    
A*
-
-
-
   
  H01CB02 oktreotid raztopina za injiciranje/infundiranje
  H/Rp    
A*
43,69€
-
-
   
  H01CB02 oktreotid prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
  H/Rp    
A*
-
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148474
  Clinuvel Europe Limited
  D02BB02 afamelanotid implantat
  ZZ    
A*
14.128,45€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146765
  Recordati Rare Diseases
  H01CB05 pasireotid prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
  ZZ    
A*
2.470,87€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148792
  Recordati Rare Diseases
  H01CB05 pasireotid prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
  ZZ    
A*
2.509,20€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148791
  Recordati Rare Diseases
  H01CB05 pasireotid prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
  ZZ    
A*
2.514,30€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146766
  Recordati Rare Diseases
  H01CB05 pasireotid prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
  ZZ    
A*
2.621,60€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
061719
  Actavis Group PTC ehf.
  L01CD01 paklitaksel koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
38,35€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159445
  Janssen-Cilag International NV
  N06AX27 esketamin pršilo za nos, raztopina
  ZZ       
A*
218,02€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
144814
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  L01CE01 topotekan koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
189,00€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147727
  Janssen-Cilag International NV
  N05AX13 paliperidon suspenzija s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
671,95€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147726
  Janssen-Cilag International NV
  N05AX13 paliperidon suspenzija s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
545,99€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147725
  Janssen-Cilag International NV
  N05AX13 paliperidon suspenzija s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
420,14€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147728
  Janssen-Cilag International NV
  N05AX13 paliperidon suspenzija s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
1.007,64€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159214
  Biogen Netherlands B.V.
  L04AG03 natalizumab raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
1.366,80€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
099287
  Lek d.d.
  B03AC Zdravila z železom za parenteralno uporabo raztopina za injiciranje/infundiranje
  ZZ    
A*
40,94€
-
-
   
Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz s seznama EZ ali NPZ
-
142473
  PHARMASAN d.o.o.
  L03AX03 BCG cepivo proti tuberkulozi prašek za intravezikalno suspenzijo
     
A*
390,87€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148284
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  L01CA04 vinorelbin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
93,49€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
053864
  Teva B.V.
  L01CA04 vinorelbin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
18,81€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
007030
  Sandoz d.d.
  L01CA04 vinorelbin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
93,49€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
145429
  Teva B.V.
  L01CA04 vinorelbin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
93,49€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148283
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  L01CA04 vinorelbin koncentrat za raztopino za infundiranje
  H    
A*
18,81€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159020
  H. Lundbeck A/S
  N02CD05 eptinezumab koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
A*
982,78€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
152020
  Sandoz d.d.
  B03AC Zdravila z železom za parenteralno uporabo disperzija za injiciranje/infundiranje
  ZZ    
A*
149,10€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
152019
  Sandoz d.d.
  B03AC Zdravila z železom za parenteralno uporabo disperzija za injiciranje/infundiranje
  ZZ    
A*
499,46€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146569
  Merz Pharmaceuticals GmbH
  M03AX01 botulinski toksin prašek za raztopino za injiciranje
  ZZ    
A*
174,21€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
146564
  Merz Pharmaceuticals GmbH
  M03AX01 botulinski toksin prašek za raztopino za injiciranje
  ZZ    
A*
246,17€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
123382
  Janssen-Cilag International NV
  N05AX13 paliperidon suspenzija s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
135,55€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
123374
  Janssen-Cilag International NV
  N05AX13 paliperidon suspenzija s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
104,39€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
123404
  Janssen-Cilag International NV
  N05AX13 paliperidon suspenzija s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
249,83€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
123390
  Janssen-Cilag International NV
  N05AX13 paliperidon suspenzija s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
166,73€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
128490
  Amgen Europe B.V.
  M05BX04 denosumab raztopina za injiciranje
  ZZ    
A*
240,93€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
139435
  Novartis Europharm Limited
  R03DX05 omalizumab raztopina za injiciranje
  H/Rp    
P* NB A*
141,59€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
139449
  Novartis Europharm Limited
  R03DX05 omalizumab raztopina za injiciranje
  H/Rp    
P* NB A*
282,12€
-
-
   
  L02AE03 goserelin implantat
  ZZ    
A*
84,29€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149587
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  M05BA08 zoledronska kislina raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
50,96€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
145393
  Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  M05BA08 zoledronska kislina koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
A*
932,64€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
147048
  Accord Healthcare S.L.U.
  M05BA08 zoledronska kislina koncentrat za raztopino za infundiranje
  ZZ    
A*
63,84€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
131091
  Phoenix Labs Unlimited Company
  M05BA08 zoledronska kislina raztopina za infundiranje
  ZZ    
A*
66,22€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
050750
  CHEPLAPHARM Registration GmbH
  N05AH03 olanzapin prašek in vehikel za suspenzijo s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
271,88€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
050610
  CHEPLAPHARM Registration GmbH
  N05AH03 olanzapin prašek in vehikel za suspenzijo s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
217,87€
-
-
   
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
050580
  CHEPLAPHARM Registration GmbH
  N05AH03 olanzapin prašek in vehikel za suspenzijo s podaljšanim sproščanjem za injiciranje
  ZZ       
A*
236,29€
-
-