Magistralna zdravila, ki so razvrščena na listo
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Poimenovanje zdravila Pravni status Nacionalna šifra
  Pakiranje Imetnik dovoljenja  
  ATC Farmacevtska oblika
Informativno
  Režim Previd.ukrep
Razvrstitev
Regulirana cena brez DDV Dogovorjena cena brez DDV
doplačilo*
  

  S01EC01 acetazolamid peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  S01XA08 acetilcistein kapljice za oko, raztopina
     
P
-
-
-
   
  S01XA08 acetilcistein kapljice za oko, raztopina
     
P
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601701
 
  S01AD03 aciklovir mazilo za oko
     
P*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA21 amikacin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA21 amikacin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA21 amikacin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  C01BD01 amjodaron peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  C01BD01 amjodaron peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  C08CA01 amlodipin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  S01AA19 ampicilin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA19 ampicilin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  N02AA01 morfin raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N02AA51 morfin, kombinacije raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N02AA01 morfin raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N02AA51 morfin, kombinacije raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N02AA51 morfin, kombinacije raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N02AA05 oksikodon raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N02AA05 oksikodon raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N02AA51 morfin, kombinacije raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N02AA05 oksikodon raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N02AA05 oksikodon raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N02AA05 oksikodon raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N02AA05 oksikodon raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N05AX12 aripiprazol peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  C07AB03 atenolol peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  S01FA01 atropin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01FA01 atropin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01FA01 atropin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01FA01 atropin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01FA01 atropin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01FA01 atropin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01FA01 atropin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  L04AX01 azatioprin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  A11EA Vitamini kompleksa B brez dodatkov peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  M03BX01 baklofen peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  S01AX Druga zdravila za preprečevanje in zdravljenje i mazilo za oko
     
P*
-
-
-
   
  S01AX Druga zdravila za preprečevanje in zdravljenje i kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  C02KX01 bosentan peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  A07EA06 budezonid peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  S01XA15 askorbinska kislina (vitamin C) kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01XA15 askorbinska kislina (vitamin C) kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA27 cefuroksim kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01XA18 ciklosporin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  L01AA01 ciklofosfamid peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  A12CB01 cinkov sulfat peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  A12CB01 cinkov sulfat peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  J01MA02 ciprofloksacin peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  H02AB02 deksametazon peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  H02AB02 deksametazon peroralna raztopina
     
P
-
16,87€
-
   
  N07XX05 amifampridin peroralni prašek
     
P*
-
-
-
   
  N07XX05 amifampridin peroralni prašek
     
P*
-
-
-
   
  N07XX05 amifampridin peroralni prašek
     
P*
-
-
-
   
  N07XX05 amifampridin peroralni prašek
     
P*
-
-
-
   
  N07XX05 amifampridin peroralni prašek
     
P*
-
-
-
   
  V03AH01 diazoksid peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  C08DB01 diltiazem peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  A04AD10 dronabinol peroralna raztopina
     §      !   
P*
-
-
-
   
  S01XA05 natrijev edetat kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01XA05 natrijev edetat kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01XA05 natrijev edetat kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  C09AA02 enalapril peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602113
 
  D10AF02 eritromicin krema
     
P
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602127
 
  D10AF02 eritromicin krema
     
P
-
-
-
   
  J04AK02 etambutol peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  L01CB01 etopozid peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01FB01 fenilefrin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  N03AB02 fenitoin peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  N03AA02 fenobarbital peroralna suspenzija
     §      
P*
-
-
-
   
  N03AA02 fenobarbital peroralna raztopina
     §      
P*
-
-
-
   
  C01BC04 flekainid peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  V03AG05 natrijev fosfat peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  V03AG05 natrijev fosfat peroralni prašek
     
P*
-
-
-
   
  C03CA01 furosemid peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  N02BF01 gabapentin peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  S01AA11 gentamicin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA11 gentamicin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  B05BB02 elektroliti z ogljikovimi hidrati raztopina za infundiranje
     
P*
-
-
-
   
  A04AA02 granisetron peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  D01BA01 griseofulvin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  S01XA14 heparin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601638
 
  S01XA14 heparin mazilo za oko
     
P*
-
-
-
   
  A07EA02 hidrokortizon rektalna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  A07EA02 hidrokortizon rektalna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  A07EA02 hidrokortizon rektalna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  S01BA02 hidrokortizon kapljice za uho, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  A07EA02 hidrokortizon rektalna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  A07EA02 hidrokortizon rektalna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  A07EA02 hidrokortizon rektalna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  C03AA03 hidroklorotiazid peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  C03AA03 hidroklorotiazid peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  H02AB09 hidrokortizon peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  L01XX05 hidroksisečnina peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  S01FA05 homatropin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01FA05 homatropin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  M01AB01 indometacin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  S01AD05 interferon kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  J04AC01 izoniazid peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  J04AC01 izoniazid peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  C09CA01 losartan peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     §      !   
P*
-
-
-
   
  C09AA01 kaptopril peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  N03AF01 karbamazepin peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  C07AG02 karvedilol peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601962
 
  D10AF01 klindamicin dermalna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  J01FF01 klindamicin peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  J01FF01 klindamicin peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  N05BA09 klobazam peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  N03AE01 klonazepam peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  C02AC01 klonidin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  C02AC01 klonidin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  B01AC04 klopidogrel peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  G01AA05 kloramfenikol vaginalna globula
     
P
-
-
-
   
  N05CC01 kloralhidrat peroralna raztopina
        
P*
-
-
-
   
  N05CC01 kloralhidrat peroralna raztopina
        
P*
-
-
-
   
  S01AX09 klorheksidin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  N06BC01 kofein peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  V06DC Ogljikovi hidrati peroralni prašek
     
P*
-
-
-
   
  V06DC Ogljikovi hidrati peroralni prašek
     
P*
-
-
-
   
  V06DC Ogljikovi hidrati peroralni prašek
     
P*
-
-
-
   
  N03AX09 lamotrigin peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  N04BA02 levodopa in zaviralec dekarboksilaze peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  N04BA02 levodopa in zaviralec dekarboksilaze peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  S01AE05 levofloksacin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  J01MA12 levofloksacin peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  B05XA05 magnezijev sulfat raztopina za infundiranje
     
P*
-
-
-
   
  L01BB02 merkaptopurin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  S01BA Kortikosteroidi, enokomponentna zdravila kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  C07AB02 metoprolol peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  L04AX03 metotreksat peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  G01AF01 metronidazol vaginalna globula
     
P
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601945
 
  D06BX01 metronidazol krema
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601959
 
  D06BX01 metronidazol gel
     
P*
-
-
-
   
  P01AB01 metronidazol peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  N05CD08 midazolam peroralna raztopina
        !   
P*
-
-
-
   
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  L04AA06 mikofenolna kislina peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  D11AX Druga dermatološka zdravila gel
     §      !   
P*
-
-
-
   
  D11AX Druga dermatološka zdravila gel
     §      !   
P*
-
-
-
   
  N02AA01 morfin peroralna suspenzija
     §      !   
P*
-
-
-
   
  C07AA12 nadolol peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601197
 
  S01XA03 hipertonična raztopina natrijevega klorida mazilo za oko
     
P*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P*
-
-
-
   
  S01XA03 hipertonična raztopina natrijevega klorida kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P*
-
-
-
   
  B01AA03 varfarin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  A02AH Antacidi z natrijevim hidrogenkarbonatom peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  H03AA01 natrijev levotiroksinat peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  C08CA05 nifedipin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  N05CD02 nitrazepam peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  J01XE01 nitrofurantoin peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  G04BD04 oksibutinin peroralna raztopina
        
P*
-
-
-
   
  A02BC01 omeprazol peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  J05AH02 oseltamivir peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  A02BC02 pantoprazol peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  L01EX03 pazopanib peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  S01AA14 benzilpenicilin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA14 benzilpenicilin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01EB01 pilokarpin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01EB01 pilokarpin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  J04AK01 pirazinamid peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  A11HA02 piridoksin (vitamin B6) peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  P01BD01 pirimetamin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  S01AX24 poliheksanid kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AX24 poliheksanid kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  H02AB06 prednizolon peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  C01BC03 propafenon peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  C07AA05 propranolol peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  C07AA05 propranolol peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
603000
 
    raztopina za injiciranje (subkutano)
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602968
 
    raztopina za injiciranje (subkutano)
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602971
 
    raztopina za injiciranje (subkutano)
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602999
 
    raztopina za injiciranje (subkutano)
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602985
 
    raztopina za injiciranje (subkutano)
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602954
 
    raztopina za injiciranje (subkutano)
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602100
 
  A07CA Soli za peroralno rehidracijo prašek za peroralno raztopino
     
P*
-
-
-
   
  A11HA04 riboflavin (vitamin B2) peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  A11HA04 riboflavin (vitamin B2) peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  A07AA11 rifaksimin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  J04AB02 rifampicin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  J04AB02 rifampicin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  S01FA02 skopolamin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601976
 
  D02AE01 sečnina krema
     
P*
-
-
-
   
  G04BE03 sildenafil peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  C07AA07 sotalol peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  C07AA07 sotalol peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  C03DA01 spironolakton peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  C03DA01 spironolakton peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  C03DA01 spironolakton peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  A07EC01 sulfasalazin (salazosulfapiridin) peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  J01EC02 sulfadiazin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
603611
 
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni mazilo za oko
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
603625
 
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni mazilo za oko
     
P*
-
-
-
   
  S01AX02 srebrove spojine kapljice za oko, raztopina
     
P
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  R03DA04 teofilin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  R03DA04 teofilin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  N03AG06 tiagabin peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  A11DA01 tiamin (vitamin b1) peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  A11DA01 tiamin (vitamin b1) peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  L01BB03 tiogvanin peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  S01AA12 tobramicin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  A11HA03 tokoferol (vitamin E) peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
  N03AX11 topiramat peroralna suspenzija
        
P*
-
-
-
   
  A05AA02 ursodeoksiholna kislina peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  A05AA02 ursodeoksiholna kislina peroralna suspenzija
     
P*
-
-
-
   
  S01AA28 vankomicin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA28 vankomicin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA28 vankomicin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  S01AA28 vankomicin kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-
   
  J01XA01 vankomicin peroralna raztopina
     
P*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601257
 
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni mazilo za oko
     
P*
-
-
-
   
  S01A Zdravila za preprečevanje in zdravljenje infekci kapljice za oko, raztopina
     
P*
-
-
-