Magistralna zdravila, ki so razvrščena na listo
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Poimenovanje zdravila Pravni status Nacionalna šifra
  Pakiranje Imetnik dovoljenja  
  ATC Farmacevtska oblika
Informativno
  Režim Previd.ukrep
Razvrstitev
Regulirana cena brez DDV Dogovorjena cena brez DDV
doplačilo*
  

  S01EC01 acetazolamid peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  S01XA08 acetilcistein kapljice za oko, raztopina
     
V
-
-
-
   
  S01XA08 acetilcistein kapljice za oko, raztopina
     
V
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601701
 
  S01AD03 aciklovir mazilo za oko
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA21 amikacin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA21 amikacin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA21 amikacin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  C01BD01 amjodaron peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  C01BD01 amjodaron peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  C08CA01 amlodipin peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA19 ampicilin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA19 ampicilin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  N02AA01 morfin raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P100*
-
-
-
   
  N02AA51 morfin, kombinacije raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P100*
-
-
-
   
  N02AA01 morfin raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P100*
-
-
-
   
  N02AA51 morfin, kombinacije raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P100*
-
-
-
   
  N02AA51 morfin, kombinacije raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P100*
-
-
-
   
  N02AA05 oksikodon raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P100*
-
-
-
   
  N02AA05 oksikodon raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P100*
-
-
-
   
  N02AA51 morfin, kombinacije raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P100*
-
-
-
   
  N02AA05 oksikodon raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P100*
-
-
-
   
  N02AA05 oksikodon raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P100*
-
-
-
   
  N02AA05 oksikodon raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P100*
-
-
-
   
  N02AA05 oksikodon raztopina za injiciranje (subkutano)
     §      !   
P100*
-
-
-
   
  N05AX12 aripiprazol peroralna suspenzija
        
P100*
-
-
-
   
  C07AB03 atenolol peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  S01FA01 atropin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01FA01 atropin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01FA01 atropin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01FA01 atropin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01FA01 atropin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01FA01 atropin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01FA01 atropin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  L04AX01 azatioprin peroralna suspenzija
     
P100*
-
-
-
   
  A11EA Vitamini kompleksa B brez dodatkov peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  M03BX01 baklofen peroralna suspenzija
        
P70*
-
-
-
   
  S01AX Druga zdravila za preprečevanje in zdravljenje i mazilo za oko
     
V*
-
-
-
   
  S01AX Druga zdravila za preprečevanje in zdravljenje i kapljice za oko, raztopina
     
V*
-
-
-
   
  C02KX01 bosentan peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  A07EA06 budezonid peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  S01XA15 askorbinska kislina (vitamin C) kapljice za oko, raztopina
     
V*
-
-
-
   
  S01XA15 askorbinska kislina (vitamin C) kapljice za oko, raztopina
     
V*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA27 cefuroksim kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01XA18 ciklosporin kapljice za oko, raztopina
     
V*
-
-
-
   
  L01AA01 ciklofosfamid peroralna raztopina
     
P100*
-
-
-
   
  A12CB01 cinkov sulfat peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  A12CB01 cinkov sulfat peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  J01MA02 ciprofloksacin peroralna suspenzija
        
P70*
-
-
-
   
  H02AB02 deksametazon peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  H02AB02 deksametazon peroralna raztopina
     
P70
-
16,87€
-
   
  N07XX05 amifampridin peroralni prašek
     
P100*
-
-
-
   
  N07XX05 amifampridin peroralni prašek
     
P100*
-
-
-
   
  N07XX05 amifampridin peroralni prašek
     
P100*
-
-
-
   
  N07XX05 amifampridin peroralni prašek
     
P100*
-
-
-
   
  N07XX05 amifampridin peroralni prašek
     
P100*
-
-
-
   
  V03AH01 diazoksid peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  C08DB01 diltiazem peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  A04AD10 dronabinol peroralna raztopina
     §      !   
P70*
-
-
-
   
  S01XA05 natrijev edetat kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01XA05 natrijev edetat kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01XA05 natrijev edetat kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  C09AA02 enalapril peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602113
 
  D10AF02 eritromicin krema
     
P70
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602127
 
  D10AF02 eritromicin krema
     
P70
-
-
-
   
  J04AK02 etambutol peroralna suspenzija
     
P100*
-
-
-
   
  L01CB01 etopozid peroralna raztopina
     
P100*
-
-
-
   
  S01FB01 fenilefrin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  N03AB02 fenitoin peroralna suspenzija
        
P100*
-
-
-
   
  N03AA02 fenobarbital peroralna suspenzija
     §      
P100*
-
-
-
   
  N03AA02 fenobarbital peroralna raztopina
     §      
P100*
-
-
-
   
  C01BC04 flekainid peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  V03AG05 natrijev fosfat peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  V03AG05 natrijev fosfat peroralni prašek
     
P70*
-
-
-
   
  C03CA01 furosemid peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  N02BF01 gabapentin peroralna suspenzija
        
P70*
-
-
-
   
  S01AA11 gentamicin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA11 gentamicin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  B05BB02 elektroliti z ogljikovimi hidrati raztopina za infundiranje
     
P70*
-
-
-
   
  A04AA02 granisetron peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  D01BA01 griseofulvin peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  S01XA14 heparin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601638
 
  S01XA14 heparin mazilo za oko
     
P70*
-
-
-
   
  A07EA02 hidrokortizon rektalna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  A07EA02 hidrokortizon rektalna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  A07EA02 hidrokortizon rektalna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  S01BA02 hidrokortizon kapljice za uho, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  A07EA02 hidrokortizon rektalna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  A07EA02 hidrokortizon rektalna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  A07EA02 hidrokortizon rektalna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  C03AA03 hidroklorotiazid peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  C03AA03 hidroklorotiazid peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  H02AB09 hidrokortizon peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  L01XX05 hidroksisečnina peroralna suspenzija
     
P100*
-
-
-
   
  S01FA05 homatropin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01FA05 homatropin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  M01AB01 indometacin peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  S01AD05 interferon kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  J04AC01 izoniazid peroralna suspenzija
     
P100*
-
-
-
   
  J04AC01 izoniazid peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  C09CA01 losartan peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     §      !   
P70*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     §      !   
P70*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     §      !   
P70*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     §      !   
P70*
-
-
-
   
  N03AX24 kanabidiol peroralna raztopina
     §      !   
P70*
-
-
-
   
  C09AA01 kaptopril peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  N03AF01 karbamazepin peroralna suspenzija
        
P70*
-
-
-
   
  C07AG02 karvedilol peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601962
 
  D10AF01 klindamicin dermalna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  J01FF01 klindamicin peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  J01FF01 klindamicin peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  N05BA09 klobazam peroralna suspenzija
        
P70*
-
-
-
   
  N03AE01 klonazepam peroralna suspenzija
        
P70*
-
-
-
   
  C02AC01 klonidin peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  C02AC01 klonidin peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  B01AC04 klopidogrel peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  G01AA05 kloramfenikol vaginalna globula
     
P70
-
-
-
   
  N05CC01 kloralhidrat peroralna raztopina
        
P70*
-
-
-
   
  N05CC01 kloralhidrat peroralna raztopina
        
P70*
-
-
-
   
  S01AX09 klorheksidin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  N06BC01 kofein peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  V06DC Ogljikovi hidrati peroralni prašek
     
P100*
-
-
-
   
  V06DC Ogljikovi hidrati peroralni prašek
     
P100*
-
-
-
   
  V06DC Ogljikovi hidrati peroralni prašek
     
P100*
-
-
-
   
  N03AX09 lamotrigin peroralna suspenzija
        
P70*
-
-
-
   
  N04BA02 levodopa in zaviralec dekarboksilaze peroralna suspenzija
        
P70*
-
-
-
   
  N04BA02 levodopa in zaviralec dekarboksilaze peroralna suspenzija
        
P70*
-
-
-
   
  S01AE05 levofloksacin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  J01MA12 levofloksacin peroralna suspenzija
        
P70*
-
-
-
   
  B05XA05 magnezijev sulfat raztopina za infundiranje
     
P70*
-
-
-
   
  L01BB02 merkaptopurin peroralna suspenzija
     
P100*
-
-
-
   
  S01BA Kortikosteroidi, enokomponentna zdravila kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  C07AB02 metoprolol peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  L04AX03 metotreksat peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  G01AF01 metronidazol vaginalna globula
     
P70
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601945
 
  D06BX01 metronidazol krema
     
P70*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601959
 
  D06BX01 metronidazol gel
     
P70*
-
-
-
   
  P01AB01 metronidazol peroralna suspenzija
        
P70*
-
-
-
   
  N05CD08 midazolam peroralna raztopina
        !   
P70*
-
-
-
   
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  L04AA06 mikofenolna kislina peroralna suspenzija
     
P100*
-
-
-
   
  D11AX Druga dermatološka zdravila gel
     §      !   
P100*
-
-
-
   
  D11AX Druga dermatološka zdravila gel
     §      !   
P100*
-
-
-
   
  N02AA01 morfin peroralna suspenzija
     
P100*
-
-
-
   
  C07AA12 nadolol peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P70*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601197
 
  S01XA03 hipertonična raztopina natrijevega klorida mazilo za oko
     
V*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P70*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P70*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P70*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P70*
-
-
-
   
  S01XA03 hipertonična raztopina natrijevega klorida kapljice za oko, raztopina
     
V*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P70*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P70*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P70*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P70*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P70*
-
-
-
   
  R07AX Druga zdravila za bolezni dihal raztopina za inhaliranje
     
P70*
-
-
-
   
  B01AA03 varfarin peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  A02AH Antacidi z natrijevim hidrogenkarbonatom peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  H03AA01 natrijev levotiroksinat peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  C08CA05 nifedipin peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  N05CD02 nitrazepam peroralna suspenzija
        
P70*
-
-
-
   
  J01XE01 nitrofurantoin peroralna suspenzija
        
P70*
-
-
-
   
  G04BD04 oksibutinin peroralna raztopina
        
P70*
-
-
-
   
  A02BC01 omeprazol peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  J05AH02 oseltamivir peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  A02BC02 pantoprazol peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  L01EX03 pazopanib peroralna suspenzija
     
P100*
-
-
-
   
  S01AA14 benzilpenicilin kapljice za oko, raztopina
     
P100*
-
-
-
   
  S01AA14 benzilpenicilin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01EB01 pilokarpin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01EB01 pilokarpin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  J04AK01 pirazinamid peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  A11HA02 piridoksin (vitamin B6) peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  P01BD01 pirimetamin peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  S01AX Druga zdravila za preprečevanje in zdravljenje i kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AX Druga zdravila za preprečevanje in zdravljenje i kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  H02AB06 prednizolon peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  C01BC03 propafenon peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  C07AA05 propranolol peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  C07AA05 propranolol peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
603000
 
    raztopina za injiciranje (subkutano)
     
P100*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602968
 
    raztopina za injiciranje (subkutano)
     
P100*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602971
 
    raztopina za injiciranje (subkutano)
     
P100*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602999
 
    raztopina za injiciranje (subkutano)
     
P100*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602985
 
    raztopina za injiciranje (subkutano)
     
P100*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602954
 
    raztopina za injiciranje (subkutano)
     
P100*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
602100
 
  A07CA Soli za peroralno rehidracijo prašek za peroralno raztopino
     
P70*
-
-
-
   
  A11HA04 riboflavin (vitamin B2) peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  A07AA11 rifaksimin peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  J04AB02 rifampicin peroralna suspenzija
     
P100*
-
-
-
   
  J04AB02 rifampicin peroralna suspenzija
     
P100*
-
-
-
   
  S01FA02 skopolamin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601976
 
  D02AE01 sečnina krema
     
P70*
-
-
-
   
  G04BE03 sildenafil peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  C07AA07 sotalol peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  C07AA07 sotalol peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  C03DA01 spironolakton peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  C03DA01 spironolakton peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  C03DA01 spironolakton peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  A07EC01 sulfasalazin (salazosulfapiridin) peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  J01EC02 sulfadiazin peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  S01AX02 srebrove spojine kapljice za oko, raztopina
     
V
-
-
-
   
  S01AA Antibiotiki kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  R03DA04 teofilin peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  R03DA04 teofilin peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  N03AG06 tiagabin peroralna suspenzija
        
P70*
-
-
-
   
  A11DA01 tiamin (vitamin b1) peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  A11DA01 tiamin (vitamin b1) peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  L01BB03 tiogvanin peroralna suspenzija
     
P100*
-
-
-
   
  S01AA12 tobramicin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  A11HA03 tokoferol (vitamin E) peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  N03AX11 topiramat peroralna suspenzija
        
P70*
-
-
-
   
  A05AA02 ursodeoksiholna kislina peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  A05AA02 ursodeoksiholna kislina peroralna suspenzija
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA28 vankomicin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA28 vankomicin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA28 vankomicin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  S01AA28 vankomicin kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-
   
  J01XA01 vankomicin peroralna raztopina
     
P70*
-
-
-
   
Magistralno zdravilo
-
601257
 
  S01XA Druga zdravila za očesne bolezni mazilo za oko
     
V*
-
-
-
   
  S01A Zdravila za preprečevanje in zdravljenje infekci kapljice za oko, raztopina
     
P70*
-
-
-