Seznam zdravil z najvišjo priznano vrednostjo - terapevtske skupine zdravil
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Šifra Ime zdravila
LISTA
Regulirana cena
Dogovor. cena
Info. dopla. z DDV *
MZZ z NPV
ZDRAVILA S KOMBINACIJAMI ADRENERGIKOV IN INHALACIJSKIH GLUKOKORTIKOIDOV
 visoki odmerki
 R03AK06 salmeterol in flutikazon
146754
Airflusan Forspiro 50 mcg/500 mcg/odm. prašek za inhal.z inhalatorjem 60 odm.
PC*
23,19€
-
23,19€
-
-
010901
SERETIDE 25 mcg/250 mcg/vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm.
PC*
23,19€
-
23,19€
-
da
008818
SERETIDE DISKUS 50 mcg/500 mcg na odmerek prašek za inhal.60 odm.
PC*
24,90€
-
23,19€
-
-
 R03AK07 formoterol in budezonid
146574
DuoResp Spiromax 320 mcg/9 mcg prašek za inhal. z inhalatorjem 60 odm.
PC
23,67€
-
23,19€
0,53€
-
083038
Symbicort Turbuhaler 320 mcg/9 mcg /odm. prašek za inhal. z inhalatorjem 60 odm.
PC
25,37€
-
23,19€
1,16€
-
 R03AK08 formoterol in beklometazon
149647
Foster 200 mcg/6 mcg na sprožitev inhal.razt.pod tlakom 180 odm.
PC
39,12€
-
34,79€
1,74€
-
 R03AK10 vilanterol in flutikazonfuroat
146025
Relvar Ellipta 184 mcg/22 mcg prašek za inhal. z inhalatorjem 30 odm.
PC*
-
-
23,19€
1,00€
-