Iskanje podatkov:
  Veljavna        Ukinjena        Veljavna in ukinjena        Vsa razvrščena zdravila
Nacionalna šifra zdravila :  
Poimenovanje zdravila :  
Zdravilna učinkovina :     
Pomožna snov (opozorilo) :  
 
Farmacevtska oblika :    
ATC oznake :     
Zaščitni element :  
Dodatni ukrepi za   
zmanjševanje tveganj :  
Previdnostni ukrepi :  
Načini/režimi    
predpisovanja/izdaje :  
Razvrstitve na listo :  
Razvrstitv na seznam B :    
Razvrstitv na seznam A :    
Terapevtska skupina    
in podskupina :  
 
Imetnik dovoljenja oz. potrdila :    
Vrsta postopka :    
Pravni statusi :  
Prisotnost zdravila v    
prometu na debelo :  

Novice:
13.12.2023
Kritje zdravil iz OZZ s 1. 1. 2024
 
27.07.2023
Seznam zdravil rastlinskega izvora
 
27.07.2023
Seznam sestavljenih homeopatskih zdravil
 
27.07.2023
Seznam Schusslerjevih soli
 
27.07.2023
Seznam homeopatskih zdravil
 
29.03.2023
Magistralna zdravila v Centralni bazi zdravil (CBZ)
 
19.01.2023
Predpisovanje zdravil v primeru motenj v preskrbi
 
21.04.2022
Seznam Schusslerjevih soli
 
31.01.2022
Nebido: prerazvrstitev na seznam A
 
03.09.2021
Kazalniki kakovosti predpisovanja v družinski medicini in pediatriji za leto 2020
 
15.06.2021
Seznam homeopatskih zdravil
 
09.04.2021
Holekalciferol: nova omejitev predpisovanja
 
29.03.2021
Seznam zdravil rastlinskega izvora
 
24.09.2020
Prenovljeni kazalniki kakovosti predpisovanja
 
19.06.2020
Nova terapevtska skupina zdravil
 
11.02.2020
Seznam homeopatskih zdravil
 
27.09.2019
Nova terapevtska skupina zdravil
 
09.09.2019
Analiza kazalnikov kakovosti v družinski medicini
 
30.07.2019
Sulfametoksazol in trimetoprim raztopina (sirup za otroke)
 
30.07.2019
Nizkomolekularni heparini: omejitve predpisovanja
 
07.06.2019
Prenovljeni kazalniki kakovosti predpisovanja
 
09.05.2019
Spremenjen privzet način iskanja zdravil (izbira se ohrani)
 
23.04.2019
Spremenjen privzet način iskanja zdravil
 
29.10.2018
Holekalciferol: določitev omejitve predpisovanja
 
09.10.2018
Ezetimib v kombinaciji z rosuvastatinom: minimalno doplačilo
 
28.09.2018
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 28. septembra 2018
 
03.09.2018
Ukinitev omejitve za duloksetin in venlafaksin
 
03.07.2018
Umetne solze: nova omejitev predpisovanja
 
14.06.2018
Podatki o svojem predpisovanju zdravil na voljo za vse zdravnike
 
17.05.2018
Glucophage XR
 
17.05.2018
Haloperidol Neuraxpharm Forte
 
07.05.2018
Sprememba omejitve za alfakalcidol in kalcitriol ter razvrstitev depo antipsihotikov na seznam A
 
03.04.2018
Sprememba omejitve predpisovanja za koksibe in druge novosti na listi zdravil
 
26.03.2018
Zamik razvrstitve magistralnih zdravil – farmacevtske oblike za oko (ophtalmica)
 
06.03.2018
Razvrstitev magistralnih zdravil – farmacevtske oblike za oko (ophtalmica)
 
22.02.2018
Izločitev nekaterih benzodiazepinov z liste
 
28.12.2017
Pomanjkanje nitrofurantoina, alternativa
 
30.11.2017
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 30. novembra 2017
 
28.11.2016
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 28. novembra 2016: TSZ s somatropinom
 
18.04.2016
Dopolnjena aplikacija www.cbz.si
 
31.03.2016
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 31. marca 2016: TSZ z lokalnim delovanjem za zdravljenje alergijskega rinitisa.
 
06.01.2016
Seznam homeopatskih zdravil
 
27.11.2014
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 27. novembra 2014: TSZ z lokalnim delovanjem za zdravljenje glavkoma
 
29.09.2014
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 29. septembra 2014: TSZ s triptani.
 
27.03.2014
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 31. marca 2014: TSZ z imatinibom in TSZ z acetilsalicilno kislino 100 mg.
 
27.12.2013
Informativna doplačila za zdravila, vključena v terapevtske skupine zdravil
 
18.12.2013
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 6. januarja 2013: TSZ za spreminanje ravni serumskih lipidov in TSZ zaviralcev angiotenzinske konvertaze
 
01.10.2013
Seznam homeopatskih zdravil
 
21.11.2012
Testna rešitev za prenos SMPC in PIL v uporabniške informacijske sisteme
 
11.09.2012
Seznam homeopatskih zdravil
 
17.05.2012
Uvedba posodobljene Centralne baze zdravil
 
Kontakti za vprašanja:

Podatki o zdravilih, reguliranih cenah, dovoljenjih za promet, prisotnosti zdravil na trgih, navodilih in SmPC:     cbz(at)jazmp.si

Podatki o razvrstitvah zdravil in najvišjih priznanih vrednosti:     cbz(at)zzzs.si

 Tehnična vprašanja:
    cbz_teh(at)zzzs.si