Iskanje podatkov:
  Veljavna        Ukinjena        Veljavna in ukinjena        Vsa razvrščena zdravila
Nacionalna šifra zdravila :  
Poimenovanje zdravila :  
Zdravilna učinkovina :     
Pomožna snov (opozorilo) :  
 
Farmacevtska oblika :    
ATC oznake :     
Zaščitni element :  
Previdnostni ukrepi :  
Načini/režimi    
predpisovanja/izdaje :  
Razvrstitve na listo :  
Razvrstitv na seznam B :    
Razvrstitv na seznam A :    
Terapevtska skupina    
in podskupina :  
 
Imetnik dovoljenja oz. potrdila :    
Vrsta postopka :    
Pravni statusi :  
Prisotnosti na trgu :  

Novice:
24.09.2020
Prenovljeni kazalniki kakovosti predpisovanja
 
19.06.2020
Nova terapevtska skupina zdravil
 
11.02.2020
Seznam homeopatskih zdravil
 
27.09.2019
Nova terapevtska skupina zdravil
 
09.09.2019
Analiza kazalnikov kakovosti v družinski medicini
 
30.07.2019
Sulfametoksazol in trimetoprim raztopina (sirup za otroke)
 
30.07.2019
Nizkomolekularni heparini: omejitve predpisovanja
 
07.06.2019
Prenovljeni kazalniki kakovosti predpisovanja
 
09.05.2019
Spremenjen privzet način iskanja zdravil (izbira se ohrani)
 
23.04.2019
Spremenjen privzet način iskanja zdravil
 
29.10.2018
Holekalciferol: določitev omejitve predpisovanja
 
09.10.2018
Ezetimib v kombinaciji z rosuvastatinom: minimalno doplačilo
 
28.09.2018
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 28. septembra 2018
 
03.09.2018
Ukinitev omejitve za duloksetin in venlafaksin
 
03.07.2018
Umetne solze: nova omejitev predpisovanja
 
14.06.2018
Podatki o svojem predpisovanju zdravil na voljo za vse zdravnike
 
17.05.2018
Glucophage XR
 
17.05.2018
Haloperidol Neuraxpharm Forte
 
07.05.2018
Sprememba omejitve za alfakalcidol in kalcitriol ter razvrstitev depo antipsihotikov na seznam A
 
03.04.2018
Sprememba omejitve predpisovanja za koksibe in druge novosti na listi zdravil
 
26.03.2018
Zamik razvrstitve magistralnih zdravil – farmacevtske oblike za oko (ophtalmica)
 
06.03.2018
Razvrstitev magistralnih zdravil – farmacevtske oblike za oko (ophtalmica)
 
22.02.2018
Izločitev nekaterih benzodiazepinov z liste
 
28.12.2017
Pomanjkanje nitrofurantoina, alternativa
 
30.11.2017
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 30. novembra 2017
 
28.11.2016
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 28. novembra 2016: TSZ s somatropinom
 
18.04.2016
Dopolnjena aplikacija www.cbz.si
 
31.03.2016
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 31. marca 2016: TSZ z lokalnim delovanjem za zdravljenje alergijskega rinitisa.
 
06.01.2016
Seznam homeopatskih zdravil
 
27.11.2014
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 27. novembra 2014: TSZ z lokalnim delovanjem za zdravljenje glavkoma
 
29.09.2014
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 29. septembra 2014: TSZ s triptani.
 
27.03.2014
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 31. marca 2014: TSZ z imatinibom in TSZ z acetilsalicilno kislino 100 mg.
 
27.12.2013
Informativna doplačila za zdravila, vključena v terapevtske skupine zdravil
 
18.12.2013
Širitev seznama terapevtskih skupin zdravil (TSZ) 6. januarja 2013: TSZ za spreminanje ravni serumskih lipidov in TSZ zaviralcev angiotenzinske konvertaze
 
01.10.2013
Seznam homeopatskih zdravil
 
21.11.2012
Testna rešitev za prenos SMPC in PIL v uporabniške informacijske sisteme
 
11.09.2012
Seznam homeopatskih zdravil
 
17.05.2012
Uvedba posodobljene Centralne baze zdravil
 
Kontakti za vprašanja:

Podatki o zdravilih, reguliranih cenah, dovoljenjih za promet, prisotnosti zdravil na trgih, navodilih in SmPC:     cbz(at)jazmp.si

Podatki o razvrstitvah zdravil in najvišjih priznanih vrednosti:     cbz(at)zzzs.si

 Tehnična vprašanja:
    cbz_teh(at)zzzs.si